Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Măsurători terestre şi cadastru - zi - Anul universitar 2017 - 2018

 

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fişe discipline Măsurători terestre şi cadastru - zi

Anul universitar 2017 - 2018

 


 

Anul I - Promoţia 2017 - 2021

 

Semestrul I

 
    Analiză matematică
    Algebră liniară. Geometrie analitică şi diferenţială
    Geometrie descriptivă
    Fizică
    Topografie 1
    Matematici  speciale 1
    Instrumente geodezice şi metode de măsurare
    Limba engleză
    Educaţie fizică
     
 

Semestrul II

 
    Matematici speciale 2
    Construcţii Civile
    Desen tehnic si Infografică 1
    Topografie 2
    Teoria prelucrării măsurătorilor geodezice
    Cartografie
    Limbi straine 2
    Educatie fizica
      

Anul II - Promoţia 2016 - 2020

 

Semestrul I

 
    Programarea calculatoarelor si metode numerice
    Pedologie
    Curs general de Construcţii Civile, Industriale si Agricole
    Geodezie 1
    Compensarea masuratorilor si statistica 2
    Topografie2 Pr
    Geologie structurala si economica
    Limba engleză 3
    Educatie fizica
     
 

Semestrul II

 
    Elemente de drept civil si Legislatie funciar cadastrala
    Masuratori geodezice prin unde
    Geodezie 2
    Geodezie 2 Pr
    Fotogrammetrie 1
    Prelucrarea automata a datelor geodezice
    Limba engleză 4
    Educatie fizica
      

Anul III - Promoţia 2015 - 2019

 

Semestrul I

 
    Teledetecţie si fotointerpretare
    Cartografie matematica
    Infografica pentru topografie si cadastru
  Cadastru 1
    Fotogrammetrie 2
    Geodezie 3
    Automatizarea lucrarilor topo-geodezice
    Topografie arheologică
     
 

Semestrul II

 
    Fotogrammetrie inginerească
    Geodezie satelitara
    Cadastru 2
    Proiecţii cartografice
    Imbunatatiri funciare
    Geodezie 3 Pr
    Ecologie Generala
    Bonitare cadastrala
     
 
 

Anul IV - Promoţia 2014 - 2018

 

Semestrul I

 
    Cadastru 3
    Urmarirea comportarii terenurilor si constructiilor
    Topografie minieră
    Evaluarea bunurilor imobile
    Cadastru 2 Pr
    Topografie Inginereasca 1
    Sisteme informatice în cadastru
     
 

Semestrul II

 
    Proiectarea şi optimizarea reţelelor geodezice
    Managementul lucrărilor geodezice
    Urbanism si Amenajarea teritoriului
    Metode şi tehnici de prezentare a proiectelor
    Amenajari si Construcţii hidrotehnice
    Topografie Inginereasca Pr.
    Topografie Inginereasca 2
    Sisteme informatice în cadastru Pr
    Geoinformatică