Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Măsurători terestre şi cadastru - zi - Anul universitar 2020 - 2021

 

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fişe discipline Măsurători terestre şi cadastru - zi

Anul universitar 2020 - 2021

 


 

Anul I - Promoţia 2020 - 2024

 

Semestrul I

 
    Analiză matematică
    Algebră liniară. Geometrie analitică şi diferenţială
    Geometrie descriptivă
    Fizică
    Topografie 1
    Instrumente geodezice şi metode de măsurare
    Matematici  speciale 1
    Limbi străine 1- Engleza
    Educaţie fizică 1
     
 

Semestrul II

 
    Matematici speciale 2
    Desen tehnic si Infografică 1
    Topografie 2
    Teoria prelucrării măsurătorilor geodezice
    Cartografie
    Geotehnică
    Geografie fizică
    Limbi straine 2 - Engleza
    Educatie fizica 2
      

Anul II - Promoţia 2019 - 2023

 

Semestrul I

 
    Programarea calculatoarelor si limbaje de programare
    Prelucrarea automată a datelor geodezice 1
    Chimie
    Geodezie elipsoidală
    Compensarea masuratorilor
    Topografie 3
    Informatica aplicata 
    Educatie fizica 3
    Limbi moderne 3 - Engleza
 

Semestrul II

 
    Instituţi de drept si Legislatie funciar cadastrala
    Masuratori geodezice prin unde
    Reţele geodezice naţionale şi locale 1
    Reţele geodezice naţionale şi locale 1- Proiect
    Bazele geometrice ale fotogrammetriei
    Prelucrarea automata a datelor geodezice 2
    Desen cartografic
    Educatie fizica 4
    Limbi moderne 4 - Engleza 

Anul III - Promoţia 2018 - 2022

 

Semestrul I

 
    Teledetecţie
    Pedologie
    Desen tehnic şi Infografică 2
    Cadastru 1
    Fotogrammetrie
    Reţele geodezice naţionale şi locale 2
    Topografie arheologică
     
 

Semestrul II

 
    Urmărirea comportării terenurilor şi construcţiilor
    Geodezie satelitara
    Cadastru 2
    Proiecţii cartografice
    Imbunatatiri funciare şi bonitare cadastrală
    Desen tehnic şi Infografică 3
    Amenajarea teritoriului şi urbanism
     
 
 

Anul IV - Promoţia 2017 - 2021

 

Semestrul I

 
    Cadastru 3
    Prelucrarea şi optimizarea reţelelor geodezice
    Măsurători subterane
    Evaluarea bunurilor imobile
    Cadastru  Pr
    Măsurători inginereşti 1
    Sisteme informatice în geodezie şi cadastru
     
 

Semestrul II

 
    Planning urban
    Managementul activităţilor de măsurători terestre
    Elaborarea proiectului de diplomă
    Construcţii hidrotehnice şi reţele tehnico-edilitare
    Măsurări inginereşti 2
    Sisteme informatice în măsurători terestre