Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Fişe discipline Studii universitare de MASTERAT - Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

  Înapoi la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
   

Instituţii de drept privat

Anul universitar 2020-2021

 

 

 

 

Asistenţă managerială şi administrativă

Anul universitar 2020-2021

 

 

 

 

Ştiinţe penale şi criminalistică

Anul universitar 2020-2021

 
   

Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate

Anul universitar 2020-2021

 

 

   

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane

Anul universitar 2020-2021

 

 

 

 

Management educaţional

Anul universitar 2020-2021

 

 

   

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

Anul universitar 2020-2021