Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Fişe discipline Studii universitare de MASTERAT - Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

  Înapoi la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
   

Instituţii de drept privat

 

 

Anul universitar 2017-2018

 

 

Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat

 

 

Anul universitar 2017-2018

 

 

Ştiinţe penale şi criminalistică

 

  Anul universitar 2017-2018
   

Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate

 

 

Anul universitar 2017-2018

 

 

Opera socială în instituţiile ecleziale

 

 

Anul universitar 2017-2018

 

 

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane

 

 

Anul universitar 2017-2018

 

 

Management educaţional

 

 

Anul universitar 2017-2018

 

 

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

 

 

Anul universitar 2017-2018