Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Inginerie urbară şi dezvoltare regională - zi - Anul universitar 2019 - 2020

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 


Fişe disciplină Inginerie urbană şi dezvoltare regională- zi

                                                                         Anul universitar 2019 - 2020

 Anul I - Promoţia 2019 - 2023


Semestrul I
Analiza matematică


Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială


Geometrie descriptivă
    Programarea calculatoarelor si limbaje de programare


Fizică


Chimie
    Limbi străine 1- Engleza
    Educaţie fizică
Semestrul II
Matematici speciale


Mecanică 1


Desen tehnic şi Infografică


Materiale de construcţii


Topografie 1


Urbanism şi amenajarea teritoriului
    Limbi străine 2 - Engleza
    Educaţie Fizică 2
     
Anul II - Promoţia 2018 - 2022

Semestrul I

 

  Mecanică 2

  Rezistenţa materialelor 1

  Desen tehnic şi Infografică 2

  Informatică aplicată 1

  Topografie 2

  Legislaţie în urbanism şi amenajarea teritoriului


Comunicare

  Limbi străine 3 - Engleză

  Educaţie fizică 3

   

Semestrul II

 

  Rezistenţa materialelor 2
    Informatică aplicată 2
    Statica şi stabilitatea construcţiilor
    Termotehnica construcţiilor
    Geotehnică

  Cadastru urban
    Economie generală
    Limbi străine 4 - Engleză


Educaţie fizica 4