Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Inginerie urbară şi dezvoltare regională - zi - Anul universitar 2020 - 2021

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fişe disciplină Inginerie urbană şi dezvoltare regională- zi

                                                                                               Anul universitar 2020 - 2021

 Anul I - Promoţia 2020- 2024


Semestrul I
Analiza matematică


Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială


Geometrie descriptivă
    Programarea calculatoarelor si limbaje de programare


Fizică


Chimie
    Limbi străine 1- Engleza
    Educaţie fizică
Semestrul II
Matematici speciale


Mecanică 1


Desen tehnic şi Infografică 1


Materiale de construcţii


Topografie 1


Urbanism şi amenajarea teritoriului
    Limbi străine 2 - Engleza
    Educaţie Fizică 2
     
Anul II - Promoţia 2019 - 2023

Semestrul I

 

  Mecanică 2

  Rezistenţa materialelor 1

  Desen tehnic şi Infografică 2

  Informatică aplicată 1

  Topografie 2

  Legislaţie în urbanism şi amenajarea teritoriului


Mecanica fluidelor şi hidraulică

  Limbi străine 3 - Engleză

  Educaţie fizică 3

   

Semestrul II

 

  Rezistenţa materialelor 2
    Informatică aplicată 2
    Statica şi stabilitatea construcţiilor
    Comunicare
    Geotehnică

  Cadastru urban
    Economie generală
    Limbi străine 4 - Engleză


Educaţie fizica 4
Anul III - Promoţia 2018-2022

Semestrul I  

  Fundaţii

  Clădiri

  Beton armat şi precomprimat

  Construcţii din lemn

  Cadastru urban - proiect


Elemente de arhitectură şi sistematizare

  Sisteme informatice de management al activităţii urbane

  Utilizarea teledetecţiei în urbanism şi amenajarea teritoriului

   

Semestrul II  
    Construcţii din beton armat şi precomprimat
    Construcţii din beton armat şi precomprimat - Proiect
    Dinamică şi elemente de inginerie seismică
    Reţele hidroedilitare
    Căi de comunicaţii
    Ingineria traficului urban

  Tratarea şi epurarea apei