Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului - Anul universitar 2016 - 2017