Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului - Anul universitar 2018 - 2019

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fişe discipline Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului

Anul universitar 2018 - 2019

 


 

Anul I - Promoţia 2018 - 2020

 

Semestrul I

 
    Bilantul si evaluarea de mediu pentru planuri si programe
    Monitorizarea integrată a mediului
    Dezvoltarea durabilă şi managementul costurilor de mediu
    Analiza si evaluarea ciclului de viata al produselor
    Etică şi integritate academică
     
 

Semestrul II

 
    Prevenirea şi controlul integrat al poluării
    Politici, instituţii şi strategii de mediu
    Managementul integrat al deşeurilor
    Analiză spaţială şi cartografie environmentală
     
 

Anul II - Promoţia 2017-2019

 

 

Semestrul I

 
    Modelarea şi simularea poluării mediului
    Audit şi certificare de mediu
    Evaluarea adecvată şi managementul ariilor protejate
    Concepţia clădirilor cu impact redus asupra mediului
     
 

Semestrul II

 
    Evaluarea şi managementul riscurilor substanţelor periculoase
    Sisteme inteligente distribuite pentru evaluarea şi managementul mediului
    Managementul proiectelor de mediu