Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Sisteme informaţionale cadastrale şi managament imobiliar - Anul universitar 2017 - 2018

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fişe discipline Sisteme informaţionale cadastrale şi managament imobiliar

Anul universitar 2017 - 2018

 


 

Anul I - Promoţia 2017 - 2019

 

Semestrul I

 
    Norme şi normative în managementul imobiliar
 
Geomatică
    Evaluarea fondului funciar
    Matematici Superioare
    Managementul imobilelor cu destinaţie foerestieră
     
 

Semestrul II

 
    Analiza spaţială şi cartografie environmentală
    Cadastru digital şi Carte funciară
    Geomorfologie şi elemente de risc în managementul terenurilor
    Cadastrul zonelor urbane
      

Anul II - Promoţia 2016 - 2018

 

Semestrul I

 
    GIS în Cadastru Imobiliar
    Lucrări topografice speciale
    Bănci de date cadastrale
    Management imobiliar
     
 

Semestrul II