Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Informatică - zi - Anul universitar 2016 - 2017

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fişe discipline Informatică - zi

Anul universitar 2016 - 2017

 


 

Anul I - Promoţia 2016 - 2019

 

Semestrul I

 
    Arhitectura sistemelor de calcul
    Logică computaţională
    Programare imperativă/ procedurală
    Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
    Analiză matematică
    Limba engleza
    Educaţie fizică
     
 

Semestrul II

 
    Algoritmi si structuri de date
    Bazele matematice ale calculatoarelor
    Sisteme de operare
    Algoritmica grafurilor
    Probabilităţi şi statistică matematică
    Limba Engleză 2
    Educatie fizica 2 

Anul II - Promoţia 2015 - 2018

 

Semestrul I

 
    Baze de date
    Algoritmi fundamentali
    Calcul numeric
    Programare orientată obiect
    Ecuaţii diferenţiale şi cu derivate paţiale
    Software matematic
     
 

Semestrul II

 
    Retele de calculatoare
    Limbaje formale si automate
    Tehnologii WEB
    Sisteme de gestiune a bazelor de date
    Tehnici avansate de programare
    Tehnici de optimizare
      

Anul III - Promoţia 2014 - 2017

 

Semestrul I

 
    Programare paralelă , distribuită
    Modelare geometrica si grafica pe calculator
    Analiza şi proiectarea sistemelor informatice
    Teoria Compilatoarelor
    Inteligenţă Artificială
     
 

Semestrul II

 
    Modelare matematică si simulare
    Masini instruibile si recunoasterea formelor
    Calcul Inteligent- modele de inspiratie biologica
    Medii vizuale de programare
    Tehnici avansate de retea