Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Informatică - zi - Anul universitar 2017 - 2018

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fişe discipline Informatică - zi

Anul universitar 2017 - 2018

 


 

Anul I - Promoţia 2017 - 2020

 

Semestrul I

 
    Arhitectura sistemelor de calcul
    Logică matematică şi computaţională
    Fundamentele programării
    Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
    Analiză matematică
    Limba engleza
    Educaţie fizică
     
 

Semestrul II

 
    Structuri de date
    Sisteme de operare
    Algoritmica grafurilor
    Probabilităţi şi statistică matematică
    Istoria sistemelor de calcul
    Limba Engleză 2
    Educatie fizica 2 

Anul II - Promoţia 2016 - 2019

 

Semestrul I

 
    Baze de date
    Algoritmi fundamentali
    Reţele de calculatoare
    Programarea orientată pe obiecte
    Ecuaţii diferenţiale şi cu derivate paţiale
    Software matematic
     
 

Semestrul II

 
    Calcul numeric
    Limbaje formale si automate
    Tehnologii WEB
    Sisteme de gestiune a bazelor de date
    Tehnici avansate de programare
    Tehnici de optimizare
      

Anul III - Promoţia 2015 - 2018

 

Semestrul I

 
    Programare paralelă , distribuită
    Modelare geometrica si grafica pe calculator
    Analiza şi proiectarea sistemelor informatice
    Teoria Compilatoarelor
    Inteligenţă Artificială
     
 

Semestrul II

 
    Modelare matematică si simulare
    Masini instruibile si recunoasterea formelor
    Calcul Inteligent- modele de inspiratie biologica
    Medii vizuale de programare
    Tehnici avansate de retea