Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Informatică - zi - Anul universitar 2020 - 2021

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fişe discipline Informatică - zi

Anul universitar 2020 - 2021

 


 

Anul I - Promoţia 2020 - 2023

 

Semestrul I

 
    Arhitectura sistemelor de calcul
    Logică matematică şi computaţională
    Fundamentele programării
    Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
    Analiză matematică
    Limba engleza 1
    Educaţie fizică 1
     
 

Semestrul II

 
    Structuri de date
    Sisteme de operare
    Algoritmica grafurilor
    Probabilităţi şi statistică
    Istoria sistemelor de calcul
    Limba Engleză 2
    Educatie fizica 2 

Anul II - Promoţia 2019 - 2022

 

Semestrul I

 
    Baze de date
    Algoritmi fundamentali
    Reţele de calculatoare
    Programarea orientată obiect
    Ecuaţii diferenţiale şi cu derivate paţiale
    Software matematic
     
 

Semestrul II

 
    Limbaje formale şi compilatoare
    Calcul numeric
    Dezvoltarea aplicaţiilor  WEB
    Sisteme de gestiune a bazelor de date
    Tehnici avansate de programare
    Tehnici de optimizare
      

Anul III - Promoţia 2018 - 2021

 

Semestrul I

 
    Inteligenţă artificială
    Grafică pe calculator
    Inginerie software
    Dezvoltarea aplicaţiilor mobile
    Medii vizuale de programare
 

Semestrul II

 
    Modelare si simulare
    Învăţarea automată
    Calcul Inteligent- modele de inspiratie biologica
    Securitatea sistemelor informatice