Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate - Anul universitar 2019-2020