Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici - Anul universitar 2020-2021

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fişe discipline Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

Anul universitar 2020-2021

 


 

Anul I - Promoţia 2020 - 2022

 

Semestrul I

 
    Studiul avansat al educaţiei în comunitate
    Didactica activităţilor de educaţie timpurie şi a şcolarităţii mici
    Managementul proiectelor de cercetare in educatie
    Studii aprofundate de psihologia dezvoltării la copil şi şcolarul mic
    Puericultură şi educarea copilului antepreşcolar
    Practică-Plan de acţiune cu grupa de copii şi clasa de elevi
 

Semestrul II

 
    Dezvoltări contemporane în teoria şi practica instruirii în educaţia timpurie
    Diferentierea instruirii la copiii cu aptitudini speciale
    Particularitati ale invatarii in copilarie
    Metode de cercetare calitativă în educaţie
    Strategii de intervenţie psihopedagogica in educarea copiilor cu CES
    Etica si integritate academica
    Practică - evaluarea si interevaluarea stagiului experimential de practica 

Anul II - Promoţia 2019 - 2021

 

Semestrul I

 
    Proiectarea educaţională a activităţilor cu grupa/clasa de copii/elevi
    Masurarea si evaluarea in educatie
    Managementul curriculumului personalizat
    Alternative educationale
    Practică - plan de acţiune cu grupa de copii şi clasa de elevi
    Managementul carierei didactice pentru educaţia timpurie şi şcolaritatea mică
     
 

Semestrul II

 
    Metode de evaluare complexă a copilului şi a grupei/clasei
    Sisteme şi tehnologii informatice aplicate in educatie
    Managementul calităţii organizaţiilor educaţionale
    Practică - evaluarea şi interevaluarea stagiului experenţial de practică
    Elaborarea lucrarii de disertatie
    Diferentierea instruirii la copii cu aptitudini speciale