Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici - Anul universitar 2016 - 2017

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fişe discipline Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

Anul universitar 2016 - 2017

 


 

Anul I - Promoţia 2016 - 2017

 

Semestrul I

 
    Studiul avansat al educaţiei în comunitate
    Didactica activităţilor de educaţie timpurie şi a şcolarităţii mici
    Studii aprofundate de psihologia dezvoltării la copil şi şcolarul mic
    Puericultură şi educarea copilului antepreşcolar
    Practică-Plan de acţiune cu grupa de copii şi clasa de elevi
   
     
 

Semestrul II

 
    Proiectarea educaţională în relaţia cu comunitatea şi familia
    Dezvoltări contemporane în teoria şi practica instruirii în educaţia timpurie
    Metode de cercetare calitativă în educaţie
    Strategii de intervenţie
    Practică
   
      

Anul II - Promoţia 2015 - 2016

 

Semestrul I

 
    Proiectarea educaţională a activităţilor cu grupa/clasa de copii/elevi
    Docimologie-perspective comparative
    Metode psihopedagogice de comunicare
    Studii aprofundate de sociologie a educaţiei
    Practică-plan de acţiune cu grupa de copii şi clasa de elevi
     Managementul carierei didactice pentru educaţia timpurie şi şcolaritatea mică
     
 

Semestrul II

 
    Metode de evaluare complexă a copilului şi a grupei/clasei
    Managementul relaţiilor interpersonale în copilărie
    Managementul calităţii organizaţiilor educaţionale
    Practică-evaluarea şi interevaluarea stagiului experenţial de practică