Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Management educaţional - Anul universitar 2019-2020

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fişe discipline Management educaţional

Anul universitar 2019-2020

 


 

Anul I - Promoţia 2019-2021

 

Semestrul I

 
    Management general. Fundamente conceptuale si metodologice
    Management şi dezvoltare instituţională
    Metodologia cercetării şi managementul proiectelor de cercetare in stiintele educatiei
    Managementul curriculum-ului educational
    Managementul proceselor educaţionale
    Practica manageriala in institutii educationale
 

Semestrul II

 
    Managementul resurselor umane in educatie
    Managementul calitatii in educatie
    Managementul carierei şi dezvoltare profesională
    Evaluarea factorilor de risc in mediul scolar
    Etica si integritate academica
    Practica manageriala in institutii educationale
    Managementul stresului profesional 

Anul II - Promoţia 2018-2020

 

Semestrul I

 
    Management educational strategic
    Măsurarea şi evaluare în educaţie
    Consiliere educaţională şi orientare in carieră
    Legislatie scolara
    Practica manageriala (planificare strategica institutionala)
    Parteneriatele educationale: scoala-familie-comunitate
 

Semestrul II

 
    Managementul proiectelor educationale
    Managementul financiar contabil al instituţiilor de învăţământ
    Leadership in educatie
    Sisteme si tehnologii informatice aplicate in educatie
    Practica manageriala (planificare strategica institutionala)
    Practica de cercetare-dezvoltare (in relatie cu elaborarea disertatiei)