Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat - Anul universitar 2019-2020

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fişe discipline Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat 

Anul universitar 2019-2020


 

Anul I - Promoţia 2019-2021

 

Semestrul I

 
    Decizii optime in administratia publica
    Limba engleză
    Evoluţii ale sectoarelor public şi privat
    Strategii manageriale
    Reprezentarea si mandatul in dreptul privat
     
 

Semestrul II

 
    Soluţii de lege lata şi tendinţe de lege ferenda în materia răspunderii civile
    Metode cantitative in administratie
    Institutii europene
   
   
      

Anul II - Promoţia 2018 - 2020

 

Semestrul I

 
    Contracte în sectorul public şi privat
    Comunicare europeana
    Guvernare participativa
    Audit intern
    Administratia publica locala din Romania si tarile comunitare
     
     
 

Semestrul II

 
    Parteneriat public şi privat
    Marketingul serviciilor publice
    Practica
    Elaborarea lucrarii de disertatie