Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Asistenţă managerială şi administrativă - Anul universitar 2020-2021

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fişe discipline Asistenţă managerială şi administrativă

Anul universitar 2020-2021


 

Anul I - Promoţia 2020-2022

 

Semestrul I

 
    Decizii optime in administratia publica
    Limba engleză
    Evoluţii ale sectoarelor public şi privat
    Strategii manageriale
    Reforme in AP
    Procesul civil
     
 

Semestrul II

 
    Soluţii de lege lata şi tendinţe de lege ferenda în materia răspunderii civile
    Metode cantitative in administratie
    Institutii europene
    Activitati de carte funciara
   
      

Anul II - Promoţia 2019-2021

 

Semestrul I

 
    Contracte în sectorul public şi privat
    Comunicare europeana
    Guvernare participativa
    Audit intern
    Administratia publica locala din Romania si tarile comunitare
     
     
 

Semestrul II

 
    Parteneriat public şi privat
    Marketingul serviciilor publice
    Practica
    Elaborarea lucrarii de disertatie