Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Instituţii de drept privat - Anul universitar 2020-2021

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fişe discipline Instituţii de drept privat 

Anul universitar 2020-2021

 


 

Anul I - Promoţia 2020-2021

 

Semestrul I

 
    Fundamentarea constituţională a drepturilor civile
    Contractul+evoluţii şi perspective
    Procesul civil
    Limba engleză
    Practica
     
     
 

Semestrul II

 
    Soluţii de lege lata şi tendinţe de lege ferenda în materia răspunderii civile
    Activitate de carte funciara
    Arbitraj intern şi internaţional
    Practica
    Proceduri speciale in procesul civil