Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Instituţii de drept privat - Anul universitar 2019-2020