Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Asistenţă socială - zi - Anul universitar 2016 - 2017

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fişe discipline Asistenţă socială - zi -

Anul universitar 2016 - 2017

 


 

Anul I - Promoţia 2016 - 2019

 

Semestrul I

 
    Introducere în psihologie
    Introducere în sociologie
    Introducere în statistică
  Sistemul de asistenţă socială
    Metodologia cercetării şi ştiinţele socio umane
  Informatică aplicată
    Limba engleză
    Educaţie fizică
   
     
 

Semestrul II

 
    Teorii şi metode în asistenţa socială
    Psihologie socială aplicată
    Politici sociale
    Drept în asistenţă socilă
    Asistenţă socială a familiei şi copilului
    Metode şi tehnici de cercetare sociologică
    Practică compactă de specialitate
    Limba engleză
    Educaţie fizică
      

Anul II - Promoţia 2015 - 2018

 

Semestrul I

 
    Dentologia profesiei de asistent social
    Diagnoza problemelor sociale
    Dezvoltare comunitară
    Asistenţa socială a persoanelor cu dizabilităţi
    Psihosociologia organizaţiilor
    Sociologia devianţei
    Asigurari sociale si de somaj
  Sociologia deviantei
    Principii si standarde privind protectia victimelor
     
     
 

Semestrul II

 
    Tehnici de intervenţie în asistenţa socială
    Consiliere în asistenţa socială
    Psihopatologie şi psihoterapie
    Practica compactă de specialitate
    Introducere în probaţiune
  Asistenta persoanelor cu HIV-SIDA
    Politici pentru persoanele vârstnice
    Protectie si securitate sociala
    Asistenţa socială în şcoli
    Comunicare si marketingul organizatiilor sociale
      

Anul III - Promoţia 2014 - 2017

 

Semestrul I

 
    Demografie
    Elaborarea proiectelor sociale
    Antropologie socială şi culturală
    Practică de specialitate
    Medierea conflictelor
    Pedagogie sociala
    Asistenţa socială şi consilierea grupurilor
    Sociologia comunitatilor
     
     
 

Semestrul II

 
    Tehnici de comunicare în asistenţa socială
    Dinamica şi metodele de grup
    Elaborarea lucrării de licenţă
    Managementul de caz
    Oportunitati egale
    Managementul şi evaluarea programelor de asistenţă socială
    Adoptie si plasament familial
    Integrare europeană
    Parteneriat public privat in asistenta sociala