Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Asistenţă socială - zi - Anul universitar 2020-2021

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fişe discipline Asistenţă socială - zi -

Anul universitar 2020-2021

 


 

Anul I - Promoţia 2020-2023

 

Semestrul I

 
    Introducere în psihologie
    Introducere în sociologie
    Introducere în AS
    Sistemul de AS
    Metodologia cercetării şi ştiinţele sociale
    Consiliere si orientare in cariera
    Limba Engleza
   
     
 

Semestrul II

 
    Psihologie sociala
    Politici publice
    AS a familiei si copilului
    MTCS
    Tehnici de comunicare in AS
  Practica de specialitate
  Limba engleza
      

Anul II - Promoţia 2019-2022

 

Semestrul I

 
  Dentologia profesiei de asistent social
    Diagnoza problemelor sociale
    Dezvoltare comunitară
    Asistenţa socială a persoanelor cu dizabilităţi
    AS a delicventilor
    Consiliere in AS
     
     
     
 

Semestrul II

 
    Politici sociale
    Sociopsihologia organizatiilor
    Tehnici si metode de interventie in AS la nivel de persoana
    AS in sistemul de probatiune
    AS pentru persoanele vârstnice
    Asistenţa socială în şcoala
    Practica de specialitate
      

Anul III - Promoţia 2018-2021

 

Semestrul I

 
    Demografie
    Prevenire si recuperare
    Elaborarea proiectelor sociale
    Asistenţa socială a somerilor
    Teorii si met. de interv. in AS
    Pedagogie sociala si incluziune edu
 

Semestrul II

 
   
    Managementul de caz
    Managementul şi evaluarea programelor de asistenţă socială
    Integrare europeană
    Drept si legislatie in AS
    Negocierea conflictelor
    AS a pers cu boli cronice