Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Terapie ocupaţională - zi - Anul universitar 2019-2020

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fişe discipline Terapie ocupaţională - zi

Anul universitar 2019-2020

 


 

Anul I - Promoţia 2019-2022

 

Semestrul I

     
    Introducere in TO
   
    Metodologia cercetării stiintifice
   
    Anatomie 
   
    Bazele evaluării în psihologie şi terapie ocupaţională
   
    Limba engleza    
    Fundamentele psihologiei    
 

Semestrul II

     
    Psihologie sociala
   
    Psihologia personalitatii
   
    Kinesiologie
   
    Educaţie fizică    
    Operare pe calculator    
    Practica de specialitate    
    Politici publice    
    Psihologia dezv umane     

Anul II - Promoţia 2018-2021

 

Semestrul I

     
    Psihopatologie
   
    Evaluarea în terapia ocupaţională
   
    Terapie ocupaţională în gerontrologie şi geriatrie
   
    Ocupatie si performanta umana
   
    TO în deficienţe senzoriale şi mentale
   
     Aplicaţii ale terapiei ocupaţionale în comunitate
   
    TO pentru persoanele cu dizabilităţi    
   
   
 

Semestrul II

     
   
   
    Consiliere familiala-aplicatii in TO
   
    Terapie ocupaţională pentru pers. private de libertate
   
    TO in serviciile de sanatate
   
    TO pentru copii din grupurile vulnerabile    
    Terapie ocupaţională şi politici pentru persoane vârstnice    
   
   
          

Anul III - Promoţia 2017-2020

 

Semestrul I

     
    Etică şi deontologie în terapie ocupaţională
   
    TO la pers cu boli cronice    
    Politica ocuparii fortei de munca
   
    Terapie ocupaţională în pediatrie
   
    Terapie ocupaţională în neuropsihiatria infantilă
   
    Tehnici de negociere şi rezolvare a conflictelor    
    Elaborarea proiectelor de TO    
   
   
 

Semestrul II

     
    Managementul serviciilor de terapie ocupaţională
   
    Comunicare în context profesional şi social
   
    Stagiu pentru elaborarea lucrării de licenţă
   
    Terapie ocupaţională în pediatrie    
    TO in activitati de timp liber