Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Terapie ocupaţională - zi - Anul universitar 2016 - 2017

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fişe discipline Terapie ocupaţională - zi

Anul universitar 2016 - 2017

 


 

Anul I - Promoţia 2016 - 2019

 

Semestrul I

     
    Fundamentele ştiinţelor ocupaţionale
   
    Metodologia cercetării sociale
   
    Anatomie şi biomecanică
   
    Bazele evaluării în psihologie şi terapie ocupaţională
   
    Psihologia personalităţii    
    Educaţie fizică
   
    Limba străină    
    Fundamentele psihologiei    
 

Semestrul II

     
    Fiziologie
   
    Psihopatologie aplicată în terapie ocupaţională
   
    Ocupaţie şi performanţă umană
   
    Psihologia dezvoltării umane
   
    Psihologie socială aplicată în terapie ocupaţională
   
    Educaţie fizică    
    Limba străină     

Anul II - Promoţia 2015 - 2018

 

Semestrul I

     
    Psihologia organizaţiilor
   
    Evaluarea în terapia ocupaţională
   
    Terapie ocupaţională în gerontrologie şi geriatrie
   
    Informatică aplicată şi operare pe calculator
   
    TO în deficienţe senzoriale şi mintale
   
     Aplicaţii ale terapiei ocupaţionale în comunitate
   
    Practică de specialitate    
    TO pentru persoanele cu dizabilităţi    
 

Semestrul II

     
    Neuropsihologie
   
    Terapie ocupaţională în mediul şcolar
   
    Terapie ocupaţională în serviciile de sănătate
   
    Terapie ocupaţională în cadrul serviciilor la domiciliu
   
    Metodologia adaptării mediului
   
    Practica de specialitate    
    Politici sociale    
    Terapie ocupaţională şi politici pentru persoane vârstnice    
          

Anul III - Promoţia 2014 - 2017

 

Semestrul I

     
    Etică şi deontologie în terapie ocupaţională
   
    Terapie ocupaţională gerontologie şi geriatrie
   
    Elaborarea proiectelor de terapie ocupaţională
   
    Terapie ocupaţională în pediatrie
   
    Terapie ocupaţională în neuropsihiatria infantilă
   
    Practică de specialitate    
    Terapie ocupaţională pentru copii străzii, abuzaţi şi abandonaţi    
    Tehnici de negociere şi rezolvare a conflictelor    
 

Semestrul II

     
    Managementul serviciilor de terapie ocupaţională
   
    Comunicare în context profesional şi social
   
    Stagiu pentru elaborarea lucrării de licenţă
   
    Practică de specialitate
   
    Terapie ocupaţională în cadrul serviciilor la domiciliu
   
    Terapie ocupaţională în activităţi de timp liber    
    Managementul de caz în terapie ocupaţională