Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Terapie ocupaţională - zi - Anul universitar 2017-2018

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fişe discipline Terapie ocupaţională - zi

Anul universitar 2017-2018

 


 

Anul I - Promoţia 2017-2020

 

Semestrul I

     
    Introducere in TO
   
    Metodologia cercetării stiintifice
   
    Anatomie şi biomecanică
   
    Bazele evaluării în psihologie şi terapie ocupaţională
   
    Operare pe calculator    
    Fundamentele psihologiei    
 

Semestrul II

     
    Fiziologie
   
    Neuropsihologie
   
    Psihologie sociala
   
    Psihologia personalitatii
   
    Kinesiologie
   
    Educaţie fizică    
    Limba străină    
    Practica de specialitate    
    Politici publice     

Anul II - Promoţia 2016-2019

 

Semestrul I

     
    Fiziopatologie
   
    Evaluarea în terapia ocupaţională
   
    Terapie ocupaţională în gerontrologie şi geriatrie
   
    Informatică aplicată şi operare pe calculator
   
    TO în deficienţe senzoriale şi mintale
   
     Aplicaţii ale terapiei ocupaţionale în comunitate
   
    Practică de specialitate    
    TO pentru persoanele cu dizabilităţi    
    TO pentru pers. cu tulburari pervasive    
 

Semestrul II

     
    Neuropsihologie
   
    Terapie ocupaţională în mediul şcolar
   
    Terapie ocupaţională în serviciile de sănătate
   
    Terapie ocupaţională pentru pers. private de libertate
   
    Metodologia adaptării mediului
   
Politici sociale    
    Terapie ocupaţională şi politici pentru persoane vârstnice    
          

Anul III - Promoţia 2015-2018

 

Semestrul I

     
    Etică şi deontologie în terapie ocupaţională
   
    Consiliere si orientare in cariera
   
    Politica ocuparii fortei de munca
   
    Terapie ocupaţională în pediatrie
   
    Terapie ocupaţională în neuropsihiatria infantilă
   
    Tehnici de negociere şi rezolvare a conflictelor    
 

Semestrul II

     
    Managementul serviciilor de terapie ocupaţională
   
    Comunicare în context profesional şi social
   
    Stagiu pentru elaborarea lucrării de licenţă
   
    Terapie ocupaţională în activităţi de timp liber    
    Managementul de caz în terapie ocupaţională    
    Integrare europeana    
    Dinamica si metodele de grup