Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Sociologie - zi - Anul universitar 2016 - 2017

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fişe discipline Sociologie - zi

Anul universitar 2016 - 2017

 


 

Anul I - Promoţia 2016 - 2019

 

Semestrul I

 
    Sociologie generală
    Metodologia cercetării sociale
    Istoria sociologiei
    Introducere în ststistică
    Informatică aplicată
    Logică şi argumentare
    Educaţie fizică
    Limba engleză
     
 

Semestrul II

 
    Teorii sociologice contemporane
    Metode şi tehnici de cercetare sociologică
    Paradigme ale explicaţiei sociologice
    Psihologia socială aplicată
    Statistică descriptivă univariantă
    Practică de specialitate I
    Educaţie fizică II
    Limba engleză
      

Anul II - Promoţia 2015 - 2018

 

Semestrul I

 
    Sociologia comunităţilor rurale şi urbane
    Cercetarea calitativă avanstă
    Sociologia devianţei
    Stratificare şi mobilitate socială
    Antropologia socială şi culturală
     Sociologia organizaţiilor
     
 

Semestrul II

 
    Politici sociale
    Statistică socială avansată
    Sociologia familiei
    Practică de specialitate II
    Relaţii interetnice
    Leadership şi resurse umane
    Sociologia opiniei publice
      

Anul III - Promoţia 2014 - 2017

 

Semestrul I

 
    Sociologia educaţiei
    Sociologie regională
    Demografie
    Elaborare de proiect
    Dezvoltare comunitară
    Politica ocupării forţei de muncă
     
 

Semestrul II

 
    Dezvoltare urbană
    Laborator de sociologie aplicată
    Elaborarea lucrării de licenţă
    Ocupaţie şi performanţă umană
    Sociologie politică
    Sociologia integrării europene