Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Administraţie publică - zi - Anul universitar 2018 - 2019

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fişe discipline Administraţie publică - zi

Anul universitar 2018-2019


 


 

Anul I - Promoţia 2018 - 2021

 

Semestrul I

   
      Stiinta administratiei
      Economie
      Management public
      Educaţie fizică
     
     
      Limba engleza
      Teoria generală a dreptului
      Elemente de drept civil
      Drept constitutional
 

Semestrul II

   
      Drept administrativ
      Limba engleză
      Etica şi deontologie în administraţia publică
      Educaţie fizică
      Limba franceză
 
  Limba germană
      Informatică
      Politici publice
      Practică
      Managementul resurselor umane în administraţia publică
      

Anul II - Promoţia 2017-2020

 

Semestrul I

   
     
     
      Finanţe publice
      Limba engleză
      Limba franceză
       Limba germană
      Management public
      Drept civil  contracte şi succesiuni
      Metodologia cercetarii stiintifice
      Relatii publice
      Planificare strategica
      Sociologie
      Elemente de drept penal
       
 

Semestrul II

   
      Actele de stare civilă şi dreptul familiei
      Dezvoltare durabilă şi protecţia mediului
      Limba engleză
      Limba franceză
      Limba germană
      Practică
      Drept financiar şi fiscal
      Ştiinţe politice
      Fundamentele calitatii in sectorul public
      Logică
      Contencios administrativ
      Dr financiar si fiscal 

Anul III - Promoţia 2016-2019

 

Semestrul I

   
      Tehnici  şi metode ale adoptării deciziei publice
      Dreptul muncii şi securităţii sociale
     
      Sisteme administrative comparate
      Drept procesual civil
      Elemente de urbanism
       
 

Semestrul II

   
      Dreptul UE
      Psihologia conducerii
      Marketing public
      Comunicare în administraţia publică
      Audit şi control intern în administraţie publică
      Managementul proiectelor