Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Administraţie publică - zi - Anul universitar 2020-2021

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fişe discipline Administraţie publică - zi

Anul universitar 2020-2021


 


 

Anul I - Promoţia 2020-2023

 

Semestrul I

   
      Stiinta administratiei
      Economie
      Limba engleza
      Teoria generală a dreptului
      Elemente de drept civil
      Drept constitutional
 

Semestrul II

   
      Drept administrativ
      Limba engleză
      Etica şi deontologie în administraţia publică
      Informatică
      Politici publice
      Practică
      Achizitii publice
 
   
      

Anul II - Promoţia 2019-2022

 

Semestrul I

   
     
     
      Finanţe publice
      Limba engleză
      Metodologia cercetarii stiintifice
      Relatii publice
      Planificare strategica
      Sociologie
      Elemente de drept penal
       
 

Semestrul II

   
      Actele de stare civilă şi dreptul familiei
      Dezvoltare durabilă şi protecţia mediului
      Limba engleză
      Practică
     
      Fundamentele calitatii in sectorul public
      Logică
      Contencios administrativ
      Dr financiar si fiscal 

Anul III - Promoţia 2018-2021

 

Semestrul I

   
   
 
      Dreptul muncii şi securităţii sociale
      Sisteme administrative comparate
      Elemente de urbanism
      Tehnici si metode ale adoptarii deciziei
      Managementul proiectelor
      Drept procesual civil
 

Semestrul II

   
      Dreptul UE
      Psihologia conducerii
      Comunicare în administraţia publică
      Audit şi control intern în administraţie publică
     
      Elaborarea  lucrarii de licenta