Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Administraţie publică - zi - Anul universitar 2016 - 2017

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fişe discipline Administraţie publică - zi

Anul universitar 2016 - 2017

 


 

Anul I - Promoţia 2016 - 2019

 

Semestrul I

 
    Politici şi strategii de dezvoltare
    Economie
    Drept constituţional şi instituţii politice
    Educaţie fizică
    Limba engleză
    Limba Franceză
    Limba germană
    Teoria generală a dreptului
    Elemente de drept civil
 

Semestrul II

 
    Drept administrativ
    Limba engleză
    Etica şi deontologie în administraţia publică
    Educaţie fizică
    Limba franceză
    Limba germană
    Informatică
    Politici publice
    Practică
    Managementul resurselor umane în administraţia publică
    Achiziţii publice 

Anul II - Promoţia 2015 - 2018

 

Semestrul I

 
    Contencios administrativ
    Drept penal general
    Finanţe publice
    Limba engleză
    Limba franceză
     Limba germană
    Management public
    Drept civil  contracte şi succesiuni
    Sociologie
     
 

Semestrul II

 
    Actele de stare civilă şi dreptul familiei
    Dezvoltare durabilă şi protecţia mediului
    Limba engleză
    Limba franceză
    Limba germană
    Practică
    Drept financiar şi fiscal
    Ştiinţe politice
    Logică formală 

Anul III - Promoţia 2014 - 2017

 

Semestrul I

 
    Tehnici  şi metode ale adoptării deciziei publice
    Dreptul muncii şi securităţii sociale
    Arhivistică şi documentaristică
    Drept procesual penal
    Drept procesual civil
     
 

Semestrul II

 
    Drept comunitar european
    Psihologia conducerii
    Marketing public
    Comunicare în administraţia publică
    Audit şi control intern în administraţie publică