Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - id - Anul universitar 2019-2020

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - id

Anul universitar 2020-2021

 


 

Anul I - Promoţia 2020-2023

 

Semestrul I

 
  Fundamentele pedagogiei
  Fundamentele psihologiei
  Fundamentele psihopedagogiei speciale
    Psihologia dezvoltarii
  Literatura română
    Tehnologii de informare si comunicare (aplicatii in domeniu)
 
Educatie fizica
  Logica
  Limba engleza
 

Semestrul II

 
   

Istoria ideilor/paradigmelor educationale

  Teoria şi metodologia curriculum-ului
  Matematică - înv. primar şi preşcolar
  Literatura pentru copii
  Psihologia educatiei
    Practică pedagogică înv. primar
    Practică pedagogică înv. preşcolar
  Educatie fizica
  Etica si deontologie pedagogica
  Limba engleza 

Anul II - Promoţia 2019-2022

 

Semestrul I

 
    Fundamentele psihopedagogiei speciale
    Teoria si metodologia instruirii
    Teoria si metodologia evaluarii
    Psihologia dezvoltarii
    Didactica domeniului Limba si comunicare (inv. prescolar)
    Practică pedagogică înv. primar
    Practica pedagogica inv. prescolar
    Comunicare educationala
    Consiliere educationala
 

Semestrul II

 
    Metodologia cercetarii in stiintele educaţiei
    Psihologia educatiei
    Educatie timpurie
    Pedagogia inv. primar si prescolar
    Didactica limbii şi literaturii române - inv. primar
    Didactica matematicii in inv. primar si  prescolar
    Practică pedagogică înv. primar
    Practică pedagogică înv. preşcolar
    Psihologia personalitatii
    Filosofia educatiei 

Anul III - Promoţia 2018-2021

 

Semestrul I

 
    Politici educationale si sociale
    Integrarea si incluziunea la varstele mici (educatie timpurie si invatamant primar)
    Stiinte si didactica domeniului Stiinte (inv. prescolar)
    Istorie si didactica istoriei
    Geografie si didactica geografiei
    Educatie plastica si didactica educatiei plastice (inv. prescolar si primar)
    Muzica si didactica educatiei muzicale (inv. prescolar si primar)
    Practica pedagogica inv. primar
    Practica pedagogica inv. prescolar
   

Educatie rational emotiva

   

E-learning

 

Semestrul II

 
    Managementul clasei/grupei
    Psihopedagogia jocului
    Didactica domeniului Om si societate (inv. prescolar si primar)
    Didactica educatiei tehnologice
    Didactia educatiei fizice si psihomotorii
    Practica pedagogica inv. primar
    Practica pedagogica inv. prescolar
    Elaborarea lucrarii de licenta
   

Psihopedagogia creativitatii

   

Parteneriate educationale

   

Educatie interculturala