Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - id - Anul universitar 2019-2020

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - id

Anul universitar 2019-2020

 


 

Anul I - Promoţia 2019-2022

 

Semestrul I

 
    Fundamentele pedagogiei
    Fundamentele psihologiei
    Limba română
    Literatura română
    Logica
    Elemente de psihologia grupurilor
    Introducerea in scrierea academica
    Limba engleza
    Limba franceza
 

Semestrul II

 
   

Istoria ideilor/paradigmelor educationale

    Teoria şi metodologia curriculum-ului
    Matematică - înv. primar şi preşcolar
    Literatura pentru copii
    Tehnologii de informare si comunicare (aplicatii in domeniu)
    Practică pedagogică înv. primar
    Practică pedagogică înv. preşcolar
    Etică şi deontologie pedagogică
    Limba engleză
    Limba franceză 

Anul II - Promoţia 2018-2021

 

Semestrul I

 
    Fundamentele psihopedagogiei speciale
    Teoria si metodologia instruirii
    Teoria si metodologia evaluarii
    Psihologia dezvoltarii
    Didactica domeniului Limba si comunicare (inv. prescolar)
    Practică pedagogică înv. primar
    Practica pedagogica inv. prescolar
    Comunicare educationala
    Consiliere educationala
 

Semestrul II

 
    Metodologia cercetarii in stiintele educaţiei
    Psihologia educatiei
    Educatie timpurie
    Pedagogia inv. primar si prescolar
    Didactica limbii şi literaturii române - inv. primar
    Didactica matematicii in inv. primar si  prescolar
    Practică pedagogică înv. primar
    Practică pedagogică înv. preşcolar
    Psihologia personalitatii
    Filosofia educatiei 

Anul III - Promoţia 2017-2020

 

Semestrul I

 
    Politici educationale si sociale
    Integrarea si incluziunea la varstele mici (educatie timpurie si invatamant primar)
    Stiinte si didactica domeniului Stiinte (inv. prescolar)
    Istorie si didactica istoriei
    Geografie si didactica geografiei
    Educatie plastica si didactica educatiei plastice (inv. prescolar si primar)
    Muzica si didactica educatiei muzicale (inv. prescolar si primar)
    Practica pedagogica inv. primar
    Practica pedagogica inv. prescolar
   

Educatie rational emotiva

   

E-learning

 

Semestrul II

 
    Managementul clasei/grupei
    Psihopedagogia jocului
    Didactica domeniului Om si societate (inv. prescolar si primar)
    Didactica educatiei tehnologice
    Didactia educatiei fizice si psihomotorii
    Practica pedagogica inv. primar
    Practica pedagogica inv. prescolar
    Elaborarea lucrarii de licenta
   

Psihopedagogia creativitatii

   

Parteneriate educationale

   

Educatie interculturala