Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - id - Anul universitar 2019-2020

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - id

Anul universitar 2019-2020

 


 

Anul I - Promoţia 2019-2022

 

Semestrul I

 
    Fundamentele pedagogiei
    Fundamentele psihologiei
    Limba română
    Literatura română
    Elemente de psihologia grupurilor
    Limba engleza
    Limba franceza
    Introducerea in scrierea academica
    Logica
   
     
 

Semestrul II

 
   

Istoria ideilor paradigmelor educationale

    Teoria şi metodologia curriculum-ului
    Matematică înv. primar şi preşcolar
    Literatura pentru copii
    Practică pedagogică înv. primar
    Practică pedagogică înv. preşcolar
    Etică şi deontologie pedagogică
    Limba engleză
    Limba franceza
    Tehnologii de informare si comunicare
     
      

Anul II - Promoţia 2018-2021

 

Semestrul I

 
    Tehnologii de informare si comunicare
    Fundamentele psihopedagogice speciale
    Teoria si metodologia instruirii
    Teoria si metodologia evaluarii
    Psihologia dezvoltarii
    Comunicare educationala
    Practică pedagogică înv. primar
    Consiliere educationala
    Practica pedagogica inv. primar
    Consiliere si orientare in cariera
    Didactica domeniului limba si comunicare
     
     
 

Semestrul II

 
    Psihologia inv. primar si prescolar
    Filosofia educatiei
    Metodologia cercetarii in stiintele edu.
    Didactica limbii şi literaturii române
    Educatie timpurie
    Psihologia educatiei
    Practică pedagogică înv. primar
    Practică pedagogică înv. preşcolar
    Didactica matematicii in inv. primar
    psihologia personalitatii
     
     
      

Anul III - Promoţia 2017-2020

 

Semestrul I

 
    Practica pedagogica inv. primar
    Educatie rational emotiva
   
    Practica pedagogica inv. prescolar
    Educatie muzicala si didactica ed. muzicale
    Educatie plastica si didactica ed. plastice
    Geografie si didactica predarii geografiei
    Istorie si didactica predarii istoriei
   
    Ed. incluziva a copiilor cu cerinte ed. speciale
     
     
 

Semestrul II

 
    Management educational
    Psihopedagogia creativitatiii
    Didactia ed. fizice si psihomotorii
    Practica pedagogica inv. primar
    Didactica domeniului Om si societate
    Didactica educatiei tehnologice
    Practica pedagogica inv. prescolar
    Psihologie sociala aplicata
    Elaborarea lucrarii de licenta
    Educatie interculturala
    Filosofia educatiei