Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - zi - Anul universitar 2020-2021

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fişe discipline Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - zi

Anul universitar 2020-2021

 


 

Anul I - Promoţia 2020 - 2023

 

Semestrul I

 
    Fundamentele pedagogiei
    Fundamentele psihologiei
    Fundamentele psihopedagogiei speciale
    Psihologia dezvoltarii
    Literatura română
    Tehnologii de informare si comunicare
    Educaţie fizică
    Logica
    Limba straina - engleza
 

Semestrul II

 
    Istoria ideilor/paradigmelor educationale
    Teoria si metodologia curriculum-ului
    Matematică - inv. primar si prescolar
    Literatura pentru copii
    Psihologia educatiei
    Practica pedagogica inv. primar
    Practica pedagogica inv. prescolar
    Educaţie fizica
    Etica si deontologie pedagogica
    Limba straina - engleza 

Anul II - Promoţia 2019 - 2022

 

Semestrul I

 
    Fundam. psihopedagogiei speciale
    Teoria si metodologia instruirii
    Teoria si metodologia evaluarii
    Psihologia dezvoltarii
    Didactica domeniului Limba si comunicare (inv. prescolar)
    Practică pedagogică învăţământ primar
   

Practică pedagogică învăţământ preşcolar

    Comunicare educationala
    Consiliere educationala
 

Semestrul II

 
    Metodologia cercetarii in stiintele educaţiei
    Psihologia educaţiei
    Educatie timpurie
    Pedagogia inv. primar si prescolar
    Didactica limbii si literaturii romane - inv. primar
    Didactica matematicii in inv. primar si prescolar
    Practică pedagogică înv. primar
    Practică pedagogică înv. preşcolar
    Psihologia personalitatii
    Filosofia educatiei 

Anul III - Promoţia 2018 - 2021

 

Semestrul I

 
    Politici educationale si sociale
    Integrare si incluziune la varstele mici (educatie timpurie si invatamant primar)
    Stiinte si didactica domeniului Stiinte (inv. prescolar)
    Istorie si didactica istoriei
    Geografie si didactica geografiei
    Educatie plastica si didactica educatiei plastice (înv. primar si prescolar)
    Muzica si didactica educatiei muzicale (inv. primar si prescolar)
    Practică pedagogică înv. primar
    Practică pedagogică înv. preşcolar
    Educaţie rational emotiva
 
E-learning
 

Semestrul II

 
    Managementul clasei/grupei
    Psihopedagogia jocului
    Didactica domeniului Om si societate (inv. prescolar si primar)
    Didactica educatiei tehnologice
    Didactica ed. fizice si psihomotorii (inv prescolar si primar)
    Practică pedagogică înv. primar
    Practica pedagogica inv. prescolar
    Elaborarea lucrarii de licenta
    Psihopedagogia creativitatii
    Parteneriate educationale
    Educatie interculturala