Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - zi - Anul universitar 2016 - 2017

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fişe discipline Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - zi

Anul universitar 2016 - 2017

 


 

Anul I - Promoţia 2016 - 2019

 

Semestrul I

 
    Fundamentele pedagogiei
    Fundamentele psihologiei
    Istoria pedagogiei
    Limba engleză
    Limba română
    Literatura română
    Practică pedagogocă înv. primar
    Practică pedagogică înv. preşcolar
    Educaţie fizică
     
 

Semestrul II

 
    Psihologia personalităţi
    Teoria şi metodica curriculum-ului
    Matematică
    Literatura pentru copii
    Practică pedagogică înv. primar
    Practică pedagogică înv. preşcolar
    Educaţie fizică
    Etică şi deontologie pedagogică
    Limba engleză
   
      

Anul II - Promoţia 2015 - 2018

 

Semestrul I

 
    Metodologia cercetării pedagogice
    Psihologia personalităţii
    Pedagogia înv. primar şi preşcolar
    Metodica activităţilor de educ. a limbajului
    Metodica activităţilor matematice
    Cunoaşterea mediului
    Practică pedagogică inv. preşcolar
    Pedagogie socială
    Practică pedagogică învăţământ primar
   
     
     
 

Semestrul II

 
    Psihologia educaţiei
    Psihopedagogia jocului
    Instruire asistată de calculator
    Metodica limbii şi literaturii române
    Metodica predării aritmeticii
    Educaţie plastică şi metodică
    Practică pedagogică înv. primar
    Practică pedagogică înv. preşcolar
    Logică
     

Anul 3


 

Anul III - Promoţia 2014 - 2017

 

Semestrul I

 
    Fundamentele psihopedagogiei speciale
    Istorie şi metodica predării istoriei
    Geografie şi metodica predării geografiei
    Educaţie psihomotorie
    Educaţie muzicală şi metodica
    Metodica abilităţilor practice
    Metodica activitaţii de educaţie civică
    Psihopedagogia copilului cu dificultăţi de învăţare
    Practică pedagogică înv.primar
    Practică pedagogică înv. preşcolar
     
 

Semestrul II

 
    Managementul instituţiilor şcolare
    Managementul clasei/grupei
    Psihologie socială aplicată
    Educaţie raţional emotivă
    Practcă pedagogică înv. primar
    Practică pedagogică învăţământ preşcolar
    Istoria pedagogiei
    Filosofia educaţiei