Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - zi - Anul universitar 2019-2020

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fişe discipline Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - zi

Anul universitar 2019-2020

 


 

Anul I - Promoţia 2019-2022

 

Semestrul I

 
    Fundamentele pedagogiei
    Fundamentele psihologiei
    Logica
    Limba straina
    Limba română
    Literatura română
    Elemente de psihologia grupurilor
    Introducerea in scrierea academica
    Educaţie fizică
     
 

Semestrul II

 
    Istoria ideilor edu.
    Teoria şi metodica curriculum-ului
    Matematică
    Literatura pentru copii
    Practică pedagogică înv. primar
    Practică pedagogică înv. preşcolar
    Educaţie fizică
    Etică şi deontologie pedagogică
    Limba straina
    Tehnologii de informare
   
      

Anul II - Promoţia 2018-2021

 

Semestrul I

 
    Fundam. psihopedagociei speciale
    Teoria si metodologia instruirii
    Teoria si metodologia evaluarii
    Psihologia dezvoltarii
    Tehnologii de informare si comunicare
    Comunicare educationala
    Practică pedagogică inv. preşcolar
    Consiliere educationala
    Practică pedagogică învăţământ primar
    Didactica domeniului Limba si comunicare inv. prescolar
     
     
 

Semestrul II

 
    Psihologia educaţiei
    Metodologia cercetarii in stiintele edu.
    Educatie timpurie
    Didactica domeniului Limba si comunicare
    Didactica limbii si literaturii- inv. primar
    Didactica matematicii in inv. primar si prescolar
    Practică pedagogică înv. primar
    Practică pedagogică înv. preşcolar
    Psihologia personalitatii
    Pedagogia inv. primar si prescolar
   

Filosofia educatiei

 

     

Anul 3


 

Anul III - Promoţia 2017-2020

 

Semestrul I

 
    Politici educationale si sociale
    Integrare si incluziune la varstele mici
    Istorie si didactica istoriei
    Educaţie rational emotiva
    Educaţie rational emotiva
    Educatie plasticasi didactica edu.
    Didactica domeniului Stiinte
    Educatia incluziva a copiilor
    Practică pedagogică înv.primar
    Practică pedagogică înv. preşcolar
    Consiliere si orientare in cariera
     
 

Semestrul II

 
    Managementul clasei/grupei
    Psihopedagogia creativitatii
    Didactica ed. fizice si psihomotorii
    Didactica domeniului - Om si societate
    Practcă pedagogică înv. primar
    Didactica educatiei tehnologice
    Practica pedagogica inv. prescolar
    Parteneriate educationale
    Elaborarea lucrarii de licenta
    Educatie interculturala
    Filosofia educatiei