Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Sisteme electronice inteligente avansate - Anul universitar 2017 - 2018

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fişe discipline Sisteme electronice inteligente avansate

Anul universitar 2017 - 2018

 


 

Anul I - Promoţia 2017 - 2019

 

Semestrul I

 
    Matematică inginerească în modelarea sistemelor electronice
    Medii de programare şi arhitecturi software dedicate
    Programarea sistemelor automate numerice cu PLC
    Microacţionări electronice
     
 

Semestrul II

 
    Sisteme de comunicaţii industriale flexibile
    Sisteme informaţionale automotive/Sisteme informaţionale integrate pentru dezvoltarea ansamblurilor electronice
    Proiect specialitate
    Programare SoC pentru timp real
    Sisteme avansate de măsurare, procesare şi transmitere a informaţiei
     
 

Anul II - Promoţia 2016-2018

 

 

Semestrul I

 
    Sisteme de vedere artificială în structuri de control
    Sisteme avansate de control şi diagnoză/Proiectarea sistemelor optoelectronice auto
    Elemente avansate de proiectare a sistemelor electronice dedicate
    Proiect integrator de cercetare
   

Norme, standarde şi prescripţii tehnice specifice industriei