Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Ingineria mediului - zi - Anul universitar 2020 - 2021

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fişe discipline Ingineria mediului - zi

Anul universitar 2020 - 2021

 


 

Anul I - Promoţia 2020 - 2024

 

Semestrul I

 
    Analiză matematică
    Algebră (liniară) şi geometrie analitică şi diferenţială
    Fizică
    Chimie
    Geometrie descriptivă
    Rezistenţa materialelor
    Limba engleză
    Educaţie fizică
     
 

Semestrul II

 
    Matematici speciale
    Analiza şi sinteza proceselor tehnologice
    Ecologie
    Chimia mediului
    Desen tehnic si infografică
    Geologie
    Limba Engleză 2
    Educatie fizica 2
      

Anul II - Promoţia 2019 - 2023

 

Semestrul I

 
    Stiinta solului
    Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare
    Chimie analitica 
    Fizica atmosferei
    Mecanica fluidelor
    Limba Engleză 3
    Educaţie fizică 3
    Grafica asistată de calculator
     
 

Semestrul II

 
    Economia mediului
    Ştiinţa şi ingineria materialelor
    Hidraulica
    Termodinamică
    Topografie
   

Geomorfologia mediului

    Limba Engleză 4
    Educatie fizică 4
    Arii naturale protejate 

Anul III - Promoţia 2018 - 2022

 

Semestrul I

 
    Analiza instrumentală
    Tehnologii de protecţie a atmosferei şi de prevenire a poluării aerului
    SIG aplicate la mediu
    Meteorologie şi climatologie
    Electrotehnica
    Hidrologie şi hidrogeologie
    Tehnologii cu impact redus asupra mediului
     
 

Semestrul II

 
    Reglementări legislative şi tehnice în protcţia mediului
    Tratarea şi epurarea apei
    Imbunatatiri funciare
    Amenajari si construcţii hidrotehnice
    Electronica
    Surse de radiaţii si tehnici de protectie
    SIG aplicate la mediu - proiect
     
 
 

Anul IV - Promoţia 2017 - 2021

 

Semestrul I

 
    Senzori în controlul mediului
    Teledetectie si riscuri atmosferice
    Evaluarea riscurilor şi managementul dezastrelor
    Evaluarea impactului asupra mediului -proiect
    Evaluarea impactului asupra mediului
    Metode de elaborare a actelor de reglementare în protecţia mediului - proiect
 
Managementul mediului
    Controlul şi certificarea produselor
     
 

Semestrul II

 
    Elemente de electrochimie si coroziune
    Gestiunea deşeurilor
    Automatizarea proceselor tehnologice şi biotehnologice
    Surse de energie regenerabila
    Organizarea teritoriului 
    Stabilitatea masivelor de pamant