Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Ingineria mediului - zi - Anul universitar 2019 - 2020

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fişe discipline Ingineria mediului - zi

Anul universitar 2019 - 2020

 


 

Anul I - Promoţia 2019 - 2023

 

Semestrul I

 
    Analiză matematică
    Algebră (liniară) şi geometrie analitică şi diferenţială
    Fizică
    Chimie
    Geometrie descriptivă
    Analiza si sinteza proceselor tehnologice
    Limba engleză
    Educaţie fizică
     
 

Semestrul II

 
    Matematici speciale
    Rezistenţa materialelor
    Ecologie
    Chimia mediului
    Desen tehnic si infografică
    Geologie
    Limba Engleză 2
    Educatie fizica 2
      

Anul II - Promoţia 2018 - 2022

 

Semestrul I

 
    Stiinta solului
    Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare
    Chimia analitică 
    Fizica atmosferei
    Mecanica fluidelor
    Limba Engleză 3
    Educaţie fizică 3
    Arii naturale protejate
     
 

Semestrul II

 
    Economia mediului
    Grafica asistată de calculator
    Ştiinţa şi ingineria materialelor
    Hidraulica
    Termodinamică
    Topografie
   

Geomorfologia mediului

    Limba Engleză 4
    Educatie fizică 4
      

Anul III - Promoţia 2017 - 2021

 

Semestrul I

 
    Analiza instrumentală
    Tehnologii de protecţie a atmosferei şi de prevenire a poluării aerului
    SIG aplicate la mediu
    Meteorologie şi climatologie
    Electrotehnica
    Hidrologie şi hidrogeologie
    Tehnologii cu impact redus asupra mediului
     
 

Semestrul II

 
    Legislaţia de mediu
    Tratarea şi epurarea apei
    Imbunatatiri funciare
    Amenajari si construcţii hidrotehnice
    Electronica
    Surse de radiaţii si tehnici de protectie
    SIG aplicate la mediu - proiect
     
 
 

Anul IV - Promoţia 2016 - 2020

 

Semestrul I

 
    Monitorizarea si diagnoza calitatii mediului prin sisteme de senzori
    Teledetectie si fotointerpretare
    Procedee avansate de epurare a apelor uzate
    Evaluarea riscului de mediu
    Evaluarea impactului asupra mediului înconjurător
    Ecosiguranţa mărfurilor
 
Tehnologii de reabilitare şi protecţie a clădirilor şi patrimoniului
     
 

Semestrul II

 
    Managemenul mediului şi reconstrucţie ecologică
    Electrochimie si coroziune
    Tehnologii de recuperare şi reconversie a deşeurilor
    Automatizarea proceselor tehnologice şi biotehnologice
    Surse neconventionale de energie
    Urbanism si amenajarea teritoriului