Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Ingineria mediului - zi - Anul universitar 2017 - 2018

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fişe discipline Ingineria mediului - zi

Anul universitar 2017 - 2018

 


 

Anul I - Promoţia 2017 - 2021

 

Semestrul I

 
    Analiză matematică
    Algebră (liniară) şi geometrie analitică şi diferenţială
    Fizică
    Chimie
    Geometrie descriptivă
    Analiza si sinteza proceselor tehnologice
    Limba engleză
    Educaţie fizică
     
 

Semestrul II

 
    Matematici speciale
    Rezistenţa materialelor
    Ecologie
    Chimia mediului
    Desen tehnic si infografică
    Geologie
    Limba Engleză 2
    Educatie fizica 2
      

Anul II - Promoţia 2016 - 2020

 

Semestrul I

 
    Stiinta solului
    Programarea calculatoarelor şi metode numerice
    Chimia analitică şi instrumentală
    Rezistenţa materialelor
    Mecanica fluidelor
    Limba Engleză 3
    Educaţie fizică 3
    Geologie structurala si economica
     
 

Semestrul II

 
    Economie
    Gospodărirea resurselor minerale
    Ştiinţa şi ingineria materialelor
    Hidraulica
    Termodinamică
    Topografie
   

Geomorfologie

    Limba Engleză 4
    Educatie fizică 4
      

Anul III - Promoţia 2015 - 2019

 

Semestrul I

 
    Infografica
    Tratarea si epurarea gazelor reziduale
    GIS aplicat in ingineria mediului
    Meteorologie şi climatologie
    Electrotehnica
    Hidrologie şi hidrogeologie
    Tehnologii de protecţie a mediului
     
 

Semestrul II

 
    Legislaţia protecţiei mediului
    Tratarea şi recuperarea apelor reziduale I
  Imbunatatiri funciare
    Amenajari si construcţii hidrotehnice
    Electronica
    Surse de radiaţii si tehnici de protectie
    GIS aplicat in ingineria mediului (Pr.)
     
 
 

Anul IV - Promoţia 2014 - 2018

 

Semestrul I

 
    Monitorizarea si diagnoza calitatii mediului prin sisteme de senzori
    Teledetectie si fotointerpretare
    Tratarea şi recuperarea apelor reziduale II
    Evaluarea riscului de mediu
    Evaluarea impactului asupra mediului înconjurător
    Ecosiguranţa mărfurilor
 
Tehnologii de reabilitare şi protecţie a clădirilor şi patrimoniului
     
 

Semestrul II

 
    Managemenul mediului şi reconstrucţie ecologică
    Electrochimie si coroziune
    Tehnologii de recuperare şi reconversie a deşeurilor
    Automatizarea proceselor tehnologice şi biotehnologice
    Surse neconventionale de energie
    Urbanism si amenajarea teritoriului