Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Administrarea dezvoltării regionale durabile - Anul universitar 2017- 2018

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fişe discipline Administrarea dezvoltării regionale durabile

Anul universitar 2017 - 2018

 


 

Anul I - Promoţia 2017 - 2019

 

Semestrul I

 
    Strategii si politici de dezvoltare economica
    Cooperare economica internationala
    Bugetarea proiectelor
    Cadrul institutional juridic al programelor europene
    Engleza
    Franceza
 

Semestrul II

 
    Managementul afacerilor
    Convergenta structurala
    Analiza cost-beneficiu
    Achiziţii publice
    Engleză
    Franceză 

Anul II - Promoţia 2016 - 2018

 

Semestrul I

 
    Strategii de Marketing
    Comunicare negociere si parteneriat in afaceri
    Project Cycle Management
    Dimensiunile dezvoltarii durabile regionale
     
     
     
 

Semestrul II

 
    Cercetarea pieţei interne şi internaţionale
    Metodologia cercetarii stintifice
    Instrumente de finanţare europeană
    Practică
    Elaborarea lucrarii de disertatie