Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Administrarea dezvoltării regionale durabile - Anul universitar 2017- 2018

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fişe discipline Administrarea dezvoltării regionale durabile

Anul universitar 2017 - 2018

 


 

Anul I - Promoţia 2017 - 2019

 

Semestrul I

 
    Strategii si politici de dezvoltare economica
    Cooperare economica internationala
    Bugetarea proiectelor
    Cadrul institutional juridic al programelor europene
    Engleza
     
 

Semestrul II

 
    Metodologia cercetării ştiinţifice economice
    Finanţarea dezvoltării regionale
    Analiza cost-beneficiu
    Achiziţii publice
    Limba engleză
    Limba franceză 

Anul II - Promoţia 2016 - 2018

 

Semestrul I

 
    Strategii de Marketing
    Comunicare negociere si parteneriat in afaceri
    Project Cycle Management
    Dimensiunile dezvoltarii durabile regionale
     
     
     
 

Semestrul II

 
    Cercetarea pieţei interne şi internaţionale
    Managementul afacerilor
    Instrumente de finanţare europeană
    Practică