Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Administrarea dezvoltării regionale durabile - Anul universitar 2020- 2021

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fişe discipline Administrarea dezvoltării regionale durabile

Anul universitar 2020 - 2021

 


 

Anul I - Promoţia 2020 - 2022

 

Semestrul I

 
    Strategii si politici de dezvoltare economica
    Cooperare economica internationala
    Iniţierea şi dezvoltarea afacerilor
    Convergenta structurala
    Engleză
    Franceza
 

Semestrul II


    Managementul afacerilor
    Controlling şi bugetare
    Analiză cost-beneficiu
    Achiziţii publice
    Managementul financiar al proiectelor europene
    Engleză
    Franceză 

Anul II - Promoţia 2019 - 2021

 

Semestrul I

 
    Strategii de marketing
    Comunicare, negociere si parteneriat in afaceri
    Project Cycle Management
    Dimensiunile dezvoltarii regionale durabile
     
     
     
 

Semestrul II

 
    Cercetarea pieţelor interne şi internaţionale
    Etică şi integritate academică. Metodologia cercetarii ştiintifice economice
    Instrumente de finanţare europeană
    Practică