Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Administrarea dezvoltării regionale durabile - Anul universitar 2019- 2020

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fişe discipline Administrarea dezvoltării regionale durabile

Anul universitar 2019 - 2020

 


 

Anul I - Promoţia 2019 - 2021

 

Semestrul I

 
    Strategii si politici de dezvoltare economica
    Cooperare economica internationala
    Initierea si dezvoltarea afacerilor
    Convergenta structurala
    Engleza
    Franceza
 

Semestrul II


    Managementul afacerilor
    Controlling si bugetare
    Analiza cost-beneficiu
    Achiziţii publice
    Managementul financiar al proiectelor europene
    Engleză
    Franceză



 

Anul II - Promoţia 2018 - 2020

 

Semestrul I

 
    Strategii de marketing
    Comunicare, negociere si parteneriat in afaceri
    Project Cycle Management
    Dimensiunile dezvoltarii regionale durabile
     
     
     
 

Semestrul II

 
    Cercetarea pieţei interne şi internaţionale
    Metodologia cercetarii stintifice economice
    Instrumente de finanţare europeană
    Practică
    Elaborarea lucrarii de disertatie