Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale - Anul universitar 2020- 2021

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fişe discipline Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

Anul universitar 2020 - 2021

 


 

Anul I - Promoţia 2020 - 2022

 

Semestrul I

 
    Metode de modelare şi econometrie
    Contabilitatea şi controlul de gestiune avansate
    Teorie contabilă
    Standarde internationale de contabilitate pentru entitatile pivate
    Limba engleză
    Limba franceză
    Cooperare economică internaţională
     
 

Semestrul II


    Managementul electronic al informatiei in entitati
    Gestiunea trezoreriei si a riscului
    Gestiune fiscala
    Raportare financiara conform normelor europene si internationale
     
      

Anul II - Promoţia 2019 - 2021

 

Semestrul I

 
    Analiza si diagnosticul entitatilor pe baza situaţiilor financiare
    Tehnici şi metode de evaluare a entităţilor
    Proceduri de audit financiar
    Norme contabile internaţionale pentru sectorul public
   
   
     
 

Semestrul II


    Medii juridice ale entităţilor
    Expertiză contabilă şi deontologia profesiei
    Etică şi integritatea academică. Metodologia cercetării ştiinţifice economice
    Practică de specialitate