Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale - Anul universitar 2017 - 2018

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fişe discipline Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

Anul universitar 2017 - 2018

 


 

Anul I - Promoţia 2017 - 2019

 

Semestrul I

 
    Sisteme informatice de asistare a deciziilor
    Contabilitatea si controlul de gestiune avansate
    Teorie contabila
    Limba engleza
    Limba Franceza
     
 

Semestrul II

Metode de modelare si econometrie
    Metodologia cercetarii stiintifice si economice
    Gestiune trezoreriei si a riscului
    Gestiune fiscala
    Raportare financiara conform normelor europene si internationale
     
      

Anul II - Promoţia 2016 - 2018

 

Semestrul I

 
    Analiza si diagnosticul entitatilor pe baza situatiilor financiare
    Tehnici si metode de evaluare a entitatilor
    Proceduri de audit financiar
    Norme contabile internationale pentru sectorul public
   
   
     
 

Semestrul II

Medii juridice ale entitatilor
    Expertiza contabila si deontologia profesiei
    Practica