Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Auditul şi controlul agenţilor economici - Anul universitar 2020 - 2021

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fişe discipline Auditul şi controlul agenţilor economici

Anul universitar 2020 - 2021

 


 

Anul I - Promoţia 2020 - 2022


 

Semestrul I

 
    Metode de modelare si econometrie
    Contabilitate şi control de gestiune avansate
    Teorie contabilă
    Standarde internaţionale de contabilitate pentru entităţile private
    Limba engleză
    Limba franceză
    Cooperare economică internaţională
     
 

Semestrul II


    Managementul electronic al informatiei in entitati
    Guvernanţă corporativă
    Gestiune fiscală
    Raportarea financiară conform normelor europene şi internationale
     
      

Anul II - Promoţia 2019 - 2021

 

Semestrul I

 
    Audit şi control intern
    Proceduri de audit financiar
    Audit bancar
    Standarde internaţionale de audit
   
     
     
 

Semestrul II


    Medii juridice ale entităţilor

  Expertiză contabilă şi deontologia profesiei
    Etică şi integritate academică. Metodologia cercetării ştiinţifice economice
    Practică de specialitate