Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Finanţe şi bănci - zi - Anul universitar 2020 - 2021

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fişe discipline Finanţe şi bănci - zi

Anul universitar 2020 - 2021

 


 

Anul I - Promoţia 2020 - 2023

 

Semestrul I

 
    Matematică aplicată în economie
    Microeconomie
    Informatică
    Contabilitate
    Dreptul afacerilor
    Psihologie
    Limba engleză
    Limba franceză
    Limba germană
    Educatie fizică I
     
 

Semestrul II

 
    Macroeconomie
    Marketing financiar bancar
    Management
    Limba engleză
    Limba franceză
    Limba germană
    Contabilitate financiară
    Economie monetară
    Educatie fizică II
    Contabilitatea asistată de calculator
    Practică 

Anul II - Promoţia 2019 - 2022

 

Semestrul I

 
    Finanţe
    Gestiunea financiară a firmei
    Finanţe internaţionale
    Pieţe de capital
    Contabilitate de gestiune
     Limba engleză
    Limba franceză
    Limba germană
    Asigurări şi protecţie socială
    Gestiunea capitalului de lucru
    Contabilitatea managerială
    Contabilitate şi gestiune fiscală
    Birotică
    Corespondenţă în limbă străină
    Educaţie fizică I
 

Semestrul II

 
    Statistică
    Asigurări şi reasigurări
    Fiscalitate
    Operatiunile institutiilor de credit
    Practică
    Limba engleză
    Limba franceză
    Limba germană
    Concurenţă şi preţuri
    Control financiar
    Analiză şi planificare financiară
    Controlling
    Control de gestiune
    Sisteme şi raportări financiare
    Educaţie fizică II 

Anul III - Promoţia 2018 - 2021

 

Semestrul I

 
    Analiză economico-financiară
    Management financiar
    Buget şi trezorerie publică
    Gestiune bancara
    Audit financiar
    Contractarea şi utilizarea creditelor bancare
    Investiţii
    Etică în afaceri
 

Semestrul II

 
    Econometrie
    Gestiunea financiară a instituţiilor publice
    Evaluarea firmei
    Elaborarea lucrării de licenţă
    Expertiză contabilă şi consultanţă fiscală
    Audit intern
    Etică şi integritate academică
    Managementul portofoliului de active financiare
    Relaţii financiar-monetare internaţionale
    Finanţe publice locale
    Monedă şi credit