Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Identităţi regionale în Europa central - răsăriteană - Anul universitar 2020 - 2021

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fise discipline Identităţi Regionale în Europa Central - Răsăriteană

Anul universitar 2020 - 2021

 


 

Anul I - Promoţia 2020 - 2022

 

Semestrul I

 
   

Identităţile regionale în Evul Mediu

    Identitate regională - identitate naţională în Transilvania iluministă
    Civilizaţia cărţii central-europene. Sec. XVII-XIX
    Semantică istorică în Transilvania
    Istoria atitudinilor în faţa morţii
    Paleografie româno-chirilică
 

Semestrul II

 
    Diversitate confesională şi modernizare socială în Europa modernă timpurie
    Transilvania şi arta Europei Centrale
    Istoriografia secolului XX
    Chestiunea aromânească
    Cercetarea aplicată a patrimoniului cultural (I)
    Paleografie latină 

Anul II - Promoţia 2019 - 2021

 

Semestrul I

 
    Religie oficială şi religie populară în Europa modernă timpurie
    Etică şi integritate academică
    Proiecte de reformă federalistă în Imperiul Austro-Ungar (sf. sec. XIX – încep. sec. XX)
    Naţionalismul în Europa Central-Răsăriteană (secolul XX). Unirea de la 1 Decembrie 1918
    Identităţi nonreligioase
    Minorităţi etnice în Transilvania
 

Semestrul II

 
    Atitudini culturale interbelice româneşti în context european
    Politica externă a României şi alianţele regionale în perioada interbelică
    Cercetarea aplicată a patrimoniului cultural (II)
    Practică de specialitate
    Elaborarea lucrării de disertaţie