Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Identităţi regionale în Europa central - răsăriteană - Anul universitar 2016 - 2017

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fise discipline Identităţi regionale în Europa central - răsăriteană

Anul universitar 2016 - 2017

 


 

Anul I - Promoţia 2016 - 2018

 

Semestrul I

 
    Identităţile regionale în Evul Mediu
    Diversitate confesională şi modernizare socială în Europa modernă timpurie
    Identitate regională - identitate naţională în Transilvania iluministă
    Cercetarea aplicată a patrimoniului cultural (I)
    Paleografie româno-chirilică
    Istoria arhitecturii pe teritoriul României
    Limba modernă
 

Semestrul II

 
    Construirea identităţii regionale. Geneza transilvanismului
    Putere şi politică. Aspecte instituţionale în Principatul Transilvaniei
    Transilvania şi arta Europei Centrale
    Semantică istorică în Transilvania
    Cercetarea aplicată a patrimoniului cultural (II)
    Paleografie latină
    Limba modernă 

Anul II - Promoţia 2015 - 2017

 

Semestrul I

 
    Religie oficială şi religie populară în Europa modernă timpurie
    Civilizaţia cărţii central-europene. Sec. XVII-XIX
    Construirea naţiunii prin cultură. Sec. XIX-XX
    Istoria arhitecturii pe teritoriul României
    Politica externă a României şi alianţele regionale în perioada interbelică
 

Semestrul II

 
    Politici culturale în România interbelică
    Transilvania şi arta Europei Centrale. Sec. XV-XIX
    Patrimoniul şi itinerarul cultural în epoca modernă
    Istoriografia secolului XX
    Cercetarea aplicată a patrimoniului cultural (II)
    Regimuri politice în Europa Central-Răsăriteană în epoca postbelică