Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Identităţi regionale în Europa central - răsăriteană - Anul universitar 2019 - 2020