Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Identităţi regionale în Europa central - răsăriteană - Anul universitar 2018 - 2019

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fise discipline Identităţi regionale în Europa central - răsăriteană

Anul universitar 2018 - 2019

 


 

Anul I - Promoţia 2018 - 2020

 

Semestrul I

 
   

Diversitate confesională şi modernizare socială în Europa modernă timpurie

    Identitate regională - identitate naţională în Transilvania iluministă
    Civilizaţia cărţii central-europene. Sec. XVII-XIX
    Semantică istorică în Transilvania
    Istoria atitudinilor în faţa morţii
    Paleografie româno-chirilică
 

Semestrul II

 
    Identităţile regionale în Evul Mediu
    Transilvania şi arta Europei Centrale
    Istoriografia secolului XX
    Chestiunea aromânească
    Cercetarea aplicată a patrimoniului cultural (I)
    Paleografie latină 

Anul II - Promoţia 2017 - 2019

 

Semestrul I

 
    Religie oficială şi religie populară în Europa modernă timpurie
    Civilizaţia cărţii central-europene. Sec. XVII-XIX
    Proiecte de reformă federalistă în Imperiul Austro-Ungar (sf. sec. XIX – încep. sec. XX)
    Construirea naţiunii prin cultură. Sec. XIX-XX
    Istoria atitudinilor în faţa morţii
    Minorităţi etnice în Transilvania
 

Semestrul II

 
    Politici culturale în România interbelică
    Politica externă a României şi alianţele regionale în perioada interbelică
    Identităţi nonreligioase
    Cercetarea aplicată a patrimoniului cultural (II)
    Practică de specialitate
    Elaborarea lucrării de disertaţie