Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Literatură şi cultură românească în context european - Anul universitar 2017 - 2018

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fise discipline Literatură şi cultură românească în context european

Anul universitar 2017 - 2018

 


 

Anul I - Promoţia 2017 - 2019

 

Semestrul I

 
    Literatură comparată. Proze secolului XX
    Critică literară. Textul critic - principii, metode
    Identitate culturală şi discurs literar
    Curente si orientari culturale si literare romanesti in context european
     
 

Semestrul II

 
    Poezie contemporana
    Atitudini culturale interbelice romanesti in context european
    Tehnologia informatiei si a comunicarii
    Modele comunicationale. Tehnici si strategii argumentative si retorice 

Anul II - Promoţia 2016 - 2018

 

Semestrul I

 
    Introducere în teoria imaginarului
    Literatura exilului romanesc
    Cultură tradiţională românească din perspectiva globalizării
    Teatru Modern
 

Semestrul II

 
    Poezia secolului XX. Teorie literară şi comparatism
    Concepte şi metode de cercetare specifice ştiinţei literaturii
    Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertaţie
    Mituri romanesti in prelucrari literare si interpretari eseistice