Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Istorie - zi - Anul universitar 2019 - 2020

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fise discipline Istorie - zi

Anul universitar 2019 - 2020

 


Anul I - Promoţia 2019 - 2022

Semestrul I

Introducere în istoria antică universală

Introducere în istoria antică a României
Preistorie
Limba latină
Scriere academică
Informatică aplicată
Educaţie fizică
Limba modernă

Semestrul II

Introducere în istoria medievală universală
Introducere în istoria medievală a României
Istoriografie generală
Istoria şi teoria artei
Introducere în arheologie
Educaţie fizică
Practică de specialitate
Limba modernăAnul II - Promoţia 2018 - 2021

Semestrul I

Introducere în istoria modernă universală
Introducere în istoria modernă a României
Istoriografie românească
Ştiinţe auxiliare ale istoriei
Paleografie româno-chirilică
Educaţie fizică
Limba modernă

Semestrul II

Introducere în istoria universală a sec. XX
Istoria României în sec. XX
Istoria Bizanţului
Introducere în muzeologie
Paleografie latină
Limba izvoarelor istorice
Educaţie fizică
Practică de specialitate
Limba modernăAnul III - Promoţia 2017 - 2020

Semestrul I

Istoria integrării europene
Arheologie socială şi funerară
Imaginea ca document
Instituţii medievale
Introducere în istoria elitelor medievale
Cultură şi civilizaţie în societatea românească în epoca modernă
Urbanismul în Transilvania. Sec. XIII-XIX
Latini şi bizantini. Interferenţe culturale între Occident şi Orient

Semestrul II

Introducere în istoria religiilor
Doctrine şi partide politice moderne
Civilizaţia geto-dacică în contextul lumii antice
Relaţiile internaţionale în secolele XIX-XX
Femeia în societatea medievală
Minorităţi religioase şi confesionale în spaţiul românesc
Elaborarea lucrării de licenţă
Istoria războiului rece