Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Istorie - zi - Anul universitar 2016 - 2017

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fise discipline Istorie - zi

Anul universitar 2016 - 2017

 


 

Anul I - Promoţia 2016 - 2019

 

Semestrul I

 
   

Introducere în istoria veche universală

    Introducere în istoria veche a românilor
    Preistorie generală
    Introducere în arheologie
    Metodologia cercetării ştiinţifice
    Informatică aplicată
    Educaţie fizică
    Limba modernă
 

Semestrul II

 
    Introducere în istoria medievală universală
    Introducere în istoria medievală a românilor
    Istoriografie generală
    Introducere în ştiinţele auxiliare ale istoriei
    Limba latină
    Educaţie fizică
    Practică de specialitate
    Limba modernă 

Anul II - Promoţia 2015 - 2018

 

Semestrul I

 
    Introducere în istoria modernă universală
    Introducere în istoria modernă a românilor
    Istoriografie românească
    Istoria Bizanţului
    Limba izvoarelor istorice
    Paleografie româno-chirilică
    Educaţie fizică
    Limba modernă
 

Semestrul II

 
    Introducere în istoria universală a sec. XX
    Introducere în istoria românilor în sec. XX
    Istoria şi teoria artei (II)
    Introducere în muzeologie
    Femeia în societatea medievală
    Educaţie fizică
    Practică de specialitate
    Paleografie latină
    Limba modernă 

Anul III - Promoţia 2014 - 2017

 

Semestrul I

 
    Istoria integrării europene
    Arheologie socială şi funerară
    Imaginea ca document
    Introducere în istoria elitelor medievale
    Latini şi bizantini. Interferenţe culturale între Occident şi Orient
    Urbanismul în Transilvania. Sec. XIII-XIX
    Relaţiile internaţionale în secolul XX
 

Semestrul II

 
    Introducere în istoria religiilor
    Apariţia civilizaţiilor agricole din vechea Europă
    Civilizaţia geto-dacică în contextul lumii antice
    Instituţii medievale
    Cultură şi civilizaţie în societatea românească în epoca modernă
    Minorităţi religioase şi confesionale în spaţiul românesc
    Istoria războiului rece