Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Istorie - zi - Anul universitar 2020 - 2021

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fise discipline Istorie - zi

Anul universitar 2020 - 2021

 


Anul I - Promoţia 2020 - 2023

Semestrul I

Introducere în istoria antică universală

    Introducere în istoria antică a României
    Preistorie
    Limba latină
    Iniţiere în metodologia de cercetare ştiinţifică şi scriere academică
    Informatică aplicată
    Educaţie fizică
    Limba modernă
 

Semestrul II

 
    Introducere în istoria medievală universală
    Introducere în istoria medievală a României
    Istoriografie generală
    Istoria şi teoria artei
    Introducere în arheologie
    Educaţie fizică
    Practică de specialitate
    Limba modernăAnul II - Promoţia 2019 - 2022

Semestrul I

Introducere în istoria modernă universală
    Introducere în istoria modernă a României
    Istoriografie românească
    Ştiinţe auxiliare ale istoriei
    Paleografie româno-chirilică
    Educaţie fizică
    Limba modernă
 

Semestrul II

 
    Introducere în istoria universală a sec. XX
    Istoria României în sec. XX
    Istoria Bizanţului
    Introducere în muzeologie
    Paleografie latină
    Limba izvoarelor istorice (Latină)
    Educaţie fizică
    Practică de specialitate
    Limba modernăAnul III - Promoţia 2018 - 2021

Semestrul I

Istoria integrării europene
    Arheologie socială şi funerară
    Imaginea ca document
    Instituţii medievale
    Introducere în istoria elitelor medievale
    Cultură şi civilizaţie în societatea românească în epoca modernă
    Urbanismul în Transilvania. Sec. XIII-XIX
    Latini şi bizantini. Interferenţe culturale între Occident şi Orient
 

Semestrul II

 
    Introducere în istoria religiilor
    Doctrine şi partide politice moderne
    Civilizaţia geto-dacică în contextul lumii antice
    Relaţiile internaţionale în secolele XIX-XX
    Femeia în societatea medievală
    Minorităţi religioase şi confesionale în spaţiul românesc
    Elaborarea lucrării de licenţă
    Istoria războiului rece