Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Traducere şi interpretare - zi - Anul universitar 2020-2021

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fise discipline Traducere şi interpretare - zi

Anul universitar 2020 - 2021

  

Anul I - Promoţia 2020 - 2023

 

Semestrul I

 
   

Lingvistică generală

   

Limba română contemporană. Fonetică, lexic şi semantică

   

Structura limbii engleze. Fonetică şi lexicologie

   

Structura limbii franceze. Fonetică şi lexicologie

    Civilizaţie britanică şi americană
    Civilizaţie franceză şi francofonă
    Informatică aplicată
   

Educaţie fizică

    Curs practic de limba engleză. Tehnici de comunicare orală şi scrisă - nivel C1-B2 conform CECRL
    Curs practic de limba franceză. Tehnici de comunicare orală şi scrisă - nivel C1-B2 conform CECRL
    Limba germană
     
 

Semestrul II

 
   

Limba română contemporană. Morfologie

    Gramatică normativă
    Structura limbii engleze. Morfologie (1)
    Structura limbii franceze. Morfologie (1)
    Introducere în teoria şi practica traducerii. Limba engleză
    Introducere în teoria şi practica traducerii. Limba franceză
    Practică de specialitate (1)
    Educaţie fizică
    English for Specific Purposes
    Francais sur objectifs specifiues
   

Limba germană

   
      

Anul II - Promoţia 2019 - 2022

 

Semestrul I

 
    Limba română contemporană. Sintaxa
    Istoria integrarii europene
    Structura limbii engleze. Morfologie (2)
    Structura limbii franceze. Morfologie (2)
    Limba engleză. Introducere în terminologie
    Limba franceză. Introducere în terminologie
    Limba franceză. Iniţiere în interpretarea simultană şi consecutivă
    Limba engleză. Iniţiere în interpretarea simultană şi consecutivă
    Limba engleză. Traduceri literare
    Limba franceză. Traduceri literare
    Limba germană
     
 

Semestrul II

 
    Istoria culturii şi civilizaţiei române (1920-1944)
    Structura limbii engleze. Sintaxa
    Structura limbii franceze. Sintaxa
    Limba engleză. Mediere lingvistică şi culturală
    Limba franceză. Mediere lingvistică şi culturală
    Limbaje de specialitate. Stilistică funcţională
    Analiza limbajului figurativ
   

Practică profesională (1)

    Limba engleză. Traducere specializată în domeniul economic
    Limba franceză. Traducere specializată în domeniul economic
    Limba germană
     
 

Anul III - Promoţia 2018 - 2021

     
 

Semestrul I

 
    Structura limbii franceze. Semantică
    Structura limbii engleze. Semantică
    Analiza discursului
    Teoria şi practica traducerii. Limba engleză
    Teoria şi practica traducerii. Limba franceză
    Media şi comunicare. Limba engleză
    Media şi comunicare. Limba franceză
    Traducere specializată în domeniul juridic, administrativ şi politic - nivel C1-B2 conform CECRL. Limba engleză
    Traducere specializată în domeniul juridic, administrativ şi politic - nivel C1-B2 conform CECRL. Limba franceză
    Limba germană
 

Semestrul II

 
    Structura limbii engleze. Pragmatică
    Structura limbii franceze. Pragmatică
    Statutul şi deontologia profesiei de traducător
    Corespondenţă profesională. Limba franceză
    Corespondenţă profesională. Limba engleză
    Interpretare simultană şi consecutivă. Limba engleză
    Interpretare simultană şi consecutivă. Limba franceză
    Practică pentru elaborarea lucrării de licenţă (1)
    Traducere specializată în domeniul tehnic - nivel C1-B2 conform CECRL. Limba engleză
    Traducere specializată în domeniul tehnic - nivel C1-B2 conform CECRL. Limba franceză