Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Traducere şi interpretare - zi - Anul universitar 2016 - 2017

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fise discipline Traducere şi interpretare - zi

Anul universitar 2016 - 2017

  

Anul I - Promoţia 2016 - 2019

 

Semestrul I

 
   

Lingvistică generală

   

Limba română contemporană. Fonetică, lexic şi semantică

   

Cultură şi civilizaţie românească (1)

   

Limba engleză contemporană. Fonetică şi lexicologie

   

Limba franceză contemporană. Fonetică şi lexicologie

   

Cultură şi civilizaţie britanică

   

Cultură şi civilizaţie franceză

   

Tehnologia informaţiei şi a comunicării (TIC)

   

Educaţie fizică

   

Limba engleză. Exprimare orală şi scrisă (1)

   

Limba franceză. Exprimare orală şi scrisă (1)

     
 

Semestrul II

 
   

Limba română contemporană. Morfologie

   

Cultură şi civilizaţie românească (2)

   

Limba engleză contemporană. Morfologie (1)

   

Cultură şi civilizaţie americană

   

Limba franceză contemporană. Morfologie (1)

   

Cultură şi civilizaţie francofonă

   

Limba engleză. Traductologie (1)

   

Limba franceză. Traductologie (1)

   

Practică profesională

   

Educaţie fizică

   

Limba engleză. Elemente de analiză a discursului

   

Limba franceză. Elemente de analiză a discursului

      

Anul III - Promoţia 2014 - 2017

 

Semestrul I

 
   

Limba franceză. Pragmatică

   

Limba engleză. Pragmatică

   

Limba engleză. Terminologie

   

Limba franceză. Terminologie

   

Limba engleză. Interpretare simultană şi consecutivă (1)

   

Limba franceză. Interpretare simultană şi consecutivă (1)

   

Limba engleză. Traducere specializată în domeniul juridic, administrativ şi politic

   

Limba engleză. Traducere specializată în domeniul tehnic (2)

   

Limba franceză. Traducere specializată în domeniul juridic, administrativ şi politic

   

Limba franceză. Traducere specializată în domeniul tehnic (2)

 

Semestrul II

 
   

Limba engleză. Semantică

   

Limba franceză. Semantică

   

Statutul şi deontologia profesiei

   

Limba franceză. Interpretare simultană şi consecutivă (2)

   

Limba engleză. Interpretare simultană şi consecutivă (2)

   

Practică profesională.  Elaborarea lucrării de licenţă

   

Protocol. Imagine personală şi comportament

   

Retorică tradiţională şi modernă

   

Comunicare profesională şi instituţională

   

Instituţii europene