Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Traducere şi interpretare - zi - Anul universitar 2016 - 2017

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fise discipline Traducere şi interpretare - zi

Anul universitar 2017 - 2018

  

Anul I - Promoţia 2017 - 2020

 

Semestrul I

 
   

Lingvistică generală

   

Limba română contemporană. Fonetică, lexic şi semantică

   

Cultură şi civilizaţie românească (1)

   

Structura limbii engleze. Fonetică şi lexicologie

   

Structura limbii franceze. Fonetică şi lexicologie

    Civilizaţie britanică şi americană
    Civilizaţie franceză şi francofonă
    Informatică aplicată în traducere şi interpretare
   

Educaţie fizică

    Curs practic de limba engleză. Tehnici de comunicare orală şi scrisă - nivel C1-B2 conform CECRL
    Curs practic de limba franceză. Tehnici de comunicare orală şi scrisă - nivel C1-B2 conform CECRL
    Curs practic de limba engleză. Engleză idiomatică
     
 

Semestrul II

 
   

Limba română contemporană. Morfologie

    Teoria culturii
    Gramatică normativă
    Structura limbii engleze. Morfologie (1)
    Structura limbii franceze. Morfologie (1)
    Introducere în teoria şi practica traducerii. Limba engleză
    Introducere în teoria şi practica traducerii. Limba franceză
    English for Specific Purposes
    Francais sur objectifs specifiues
   

Practică profesională

   

Educaţie fizică

      

Anul II - Promoţia 2016 - 2019

 

Semestrul I

 
    Limba română contemporană. Sintaxa
    Cultură şi civilizaţie românească (3)
    Limba engleză contemporană. Morfologie (2)
    Limba franceză contemporană. Morfologie (2)
    Limba engleză. Traductologie (2)
    Limba franceză. Traductologie (2)
    Limba engleză. Comunicare interculturală
    Limba franceză. Comunicare interculturală
    Limba engleză. Traduceri literare (2)
    Limba franceză. Traduceri literare (2)
 

Semestrul II

 
    Limba română. Stilistica funcţională
    Cultură şi civilizaţie românească (4)
    Limba engleză contemporană. Sintaxa
    Limba franceză contemporană. Sintaxa
    Limba engleză. Traducere asistată de calculator (TAC)
    Limba franceză. Traducere asistată de calculator (TAC)
    Limba engleză în afaceri
    Limba franceză în afaceri
    Mediere şi negociere culturală şi lingvistică