Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză - zi - Anul universitar 2020-2021

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fise discipline Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză - zi

Anul universitar 2020 - 2021

 

 
 

Anul I - Promoţia 2020 - 2023

 

Semestrul I

       
      Lingvistică generală
   
      Limba română contemporană. Fonetică, lexic şi semantică    
      Literatură, cultură şi civilizaţie română. Începuturi - 1870    
     

Limba engleză contemporană. Fonetică şi lexicologie

Paleografie româno-chirilică

   
      Literatura engleză. Literatura veche şi a Renaşterii
   
      Cultură şi civilizaţie britanică şi americană    
      Mituri şi literatură    
      Practica limbii engleze. Tehnici de comunicare orală şi scrisă - nivel C1-B2 conform CECRL    
      Educatie fizica    
 

Semestrul II

       
      Teoria Literaturii
   
      Etnologie şi folclor    
      Limba română contemporană. Morfologie    
      Literatură, cultură şi civilizaţie română (1870-1890)    
      Limba Engleză contemporană. Morfologie (1)    
      Literatura engleză. Restauraţia, iluminismul şi romantismul    
      Educaţie fizică    
      Practica limbii române. Gramatică normativă    
      Practica limbii engleze. Engleza pentru scopuri specifice - ESP    
      Practica de specialitate (1)     

Anul II - Promoţia 2019 - 2022

 

Semestrul I

       
      Literatură comparată
   
      Limba română contemporană. Sintaxă
   
      Literatură, cultură şi civilizaţie română (1890-1920)
   
      Limba latină    
      Limba engleza contemporana. Morfologie (2)    
      Literatură engleză. Victorianismul şi literatura sec. al XIX-lea    
      Istoria integrării europene
   
      Practica limbii engleze. Elemente de analiza discursului.
   
      Practica limbii engleze. Engleza idiomatică    
           
 

Semestrul II

       
      Teoria culturii
   
      Istoria limbii române
   
      Literatură, cultură şi civilizaţie română (1920-1944)    
      Limba engleză contemporană. Sintaxă    
      Literatură engleză. Modernismul
   
      Practica limbii engleze. Analiza limbajului figurativ
   
      Practica de specialitate (1)
   
      Atitudini culturale româneşti
   
      Practica limbii engleze. Mediere lingvistică şi culturală     

Anul III - Promoţia 2018 - 2021

 

Semestrul I

       
      Lingvistică comparată a limbilor romanice
   
      Lingvistică comparată a limbilor germanice
   
      Varietăţi teritoriale ala limbii române
   
      Literatură, cultură şi civilizaţie română (1945-1989)
   
      Limba engleză contemporană. Semantică
   
      Literatura americană
   
      Limba română contemporană. Analiza discursului
   
      Curs monografic Eminescu
   
      Practica limbii engleze. Media şi comunicare    
      Practica limbii engleze. Traduceri literare nivel C1-B2 conform CECRL    
           
 

Semestrul II

       
      Teoria genurilor    
      Tendinţe în limba română contemporană
   
      Literatură, cultură şi civilizaţie română (1989-azi)
   
      Limba engleză contemporană. Pragmatică
   
      Literatură engleză. Postmodernismul    
      Practică pentru elaborarea lucrării de licenţă (1)
   
      Practica limbii române. Stilistică funcţională    
      Practica limbii engleze. Traducere specializată în domeniul economic.
   
      Practica limbii engleze. Corespondenţă profesională