Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză - zi - Anul universitar 2017- 2018

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fise discipline Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză - zi

Anul universitar 2017 - 2018

 

 
 

Anul I - Promoţia 2017 - 2020

 

Semestrul I

 
    Lingvistică generală
    Limba română contemporană. Fonetică, lexic şi semantică
    Literatură, cultură şi civilizaţie română. Începuturi - 1870
    Iniţiere în metodologia de cercetare ştiinţifică
    Limba engleză contemporană. Fonetică şi lexicologie
    Literatura engleză. Literatura veche şi a Renaşterii
    Cultură şi civilizaţie britanică şi americană
    Mituri şi literatură
    Practica limbii engleze. Tehnici de comunicare orală şi scrisă - nivel C1-B2 conform CECRL
 

Semestrul II

 
    Teoria Literaturii
    Etnologie şi folclor
    Limba română contemporană. Morfologie
    Literatură, cultură şi civilizaţie română (1870-1890)
    Limba Engleză contemporană. Morfologie (1)
    Litartura engleză. Restauraţia, iluminismul şi romantismul
    Educaţie fizică
    Practica limbii române. Gramatică normativă
    Practica limbii engleze. Engleza pentru scopuri specifice - ESP 

Anul II - Promoţia 2016 - 2019

 

Semestrul I

 
    Literatură comparată (1)
    Limba română contemporană. Sintaxă
    Istoria literaturii şi civilizaţiei române (1890-1920)
    Limba latină
    Limba engleza contemporana. Morfologie (2)
    Istoria literaturii şi civilizaţiei engleze. Victorianismul şi literatura sec. al XIX-lea
    Istoria presei (1790-1920)
    Limba engleză. Engleză idiomatică
     
 

Semestrul II

 
    Literatură comparată (2)
    Istoria limbii române. Noţiuni introductive
    Istoria literaturii şi civilizaţiei române (1920-1944)
    Limba engleză contemporană. Sintaxă
    Istoria literaturii şi civilizaţiei engleze. Modernismul
    Limba engleză. Traducere asistată de calculator (TAC)
    Atitudini culturale româneşti (1920-1944)
    Istoria civilizaţiei britanice şi a Commonwealth-ului 

Anul III - Promoţia 2015 - 2018

 

Semestrul I

 
    Lingvistică generală (2)
    Istoria limbii române literare
    Istoria literaturii şi civilizaţiei române (1945-1989)
    Limba engleză. Semantică
    Literatura americană
    Filologie romanică
    Curs monografic M. Eminescu
    Limba engleză. Traduceri literare
     
 

Semestrul II

 
    Teoria literaturii (2)
    Practică profesională.  Elaborarea lucrării de licenţă
    Tendinţe în limba română contemporană
    Istoria literaturii şi civilizaţiei române (1989-azi)
    Pragmatică
    Istoria literaturii şi civilizaţiei engleze. Postmodernismul
    Limba română. Stilistică funcţională
    Limba engleză. Limbaje specializate