Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Limba Română ca limbă străină - An pregătitor - 2020-2021