Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Electronică aplicată - zi - Anul universitar 2017 - 2018

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fişe discipline Electronică aplicată - zi

Anul universitar 2017 - 2018

 


 

Anul I - Promoţia 2017 - 2021

 

Semestrul I

 
    Analiză matematică
    Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
    Programarea calculatoarelor şi limbajr de programare I
    Fizică
    Bazele electrotehnicii I
    Limba engleză
    Educaţie fizică
     
 

Semestrul II

 
    Bazele electrotehnicii II
    Matematici speciale
    Structuri de date si algoritmi
    Grafică  asistată de calculator
    Componente şi circuite  pasive
    Elemente de mecanică şi mecanisme
    Măsurări în electronică şi telecomunicaţii
    Limba engleză 2
    Educaţie fizică
      

Anul II - Promoţia 2016 - 2020

 

Semestrul I

 
    Dispozitive electronice
    Programarea Calculatoarelor II
    Baze de date
    Transmisia şi codarea informaţiei
    Tehnici CAD în electronică (Spice/Orcad)
    Instrumentatie Electronica de Masura
    Chimie
    Elemente de drept şi legislaţia afacerilor
    Limba engleză
    Educaţie fizică
     
 

Semestrul II

 
    Materiale pentru electronică
    Circuite electronice fundamentale
    Semnale şi sisteme de măsură - Lab.
    Metode numerice
    Circuite integrate digitale
    Semnale si sisteme
    Arh. microprocesoarelor
    Limba engleză 4
    Educaţie fizică 

Anul III - Promoţia 2015 - 2019

 

Semestrul I

 
    Analiza şi sinteza circuitelor
    Microunde
    Circuite integrate analogice
    Microcontrolere
    Modelarea convertoarelor electronice
    Electronică de Putere
    Proiect semnale şi circuite integrate
    Management
    Compatibilitate electromagnetică
     
 

Semestrul II

 
    Bazele sistemelor de achiziţie de date
    Televiziune
    Prelucrarea digitală a semnalelor
    Sisteme de comunicaţii
    Electronică şi informatică industrială
    Proiect microcontrolere
    Instrumentaţie virtuală pentru sisteme electronice
     
 
 

Anul IV - Promoţia 2014 - 2018

 

Semestrul I

 
    Sisteme electronice programabile
    Bazele roboticii
    Electronică şi informatică medicală
    Electronică şi informatică auto
    Grafică 3 D
    Proiect sisteme electronice programabile
    Inteligenţa artificială
    Sisteme de senzori
     
 

Semestrul II

 
    Optoelectronică
    Sisteme electronice de reglaj automat
    Arhitecturi hardware reconfigurabile
    Calitate şi fiabilitate
    Testarea automată a echipamentelor şi proceselor
    Tehnici şi tehnologii multimedia