Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Electronică aplicată - zi - Anul universitar 2020 - 2021

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fişe discipline Electronică aplicată - zi

Anul universitar 2020 - 2021

 


 

Anul I - Promoţia 2020 - 2024

 

Semestrul I

 
    Analiză matematică
    Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
    Programarea calculatoarelor şi limbajr de programare I
    Fizică
    Bazele electrotehnicii I
    Limba engleză I
    Educaţie fizică
     
 

Semestrul II

 
    Bazele electrotehnicii II
    Matematici speciale
    Structuri de date si algoritmi
    Grafică  asistată de calculator
    Componente şi circuite  pasive
    Elemente de mecanică şi mecanisme
    Măsurări în electronică şi telecomunicaţii
    Limba engleză 2
    Educaţie fizică
      

Anul II - Promoţia 2019 - 2023

 

Semestrul I

 
    Dispozitive electronice
    Programarea calculatoarelor  şi limbaje de programare II
    Informatică aplicată
    Teoria transmisiei informaţiei
    Materiale pentru electronică
    Instrumentatie electronica de masura
    Chimie
    Limba engleză 3
    Educaţie fizică
    Comunicare
     
 

Semestrul II

 
    Tehnici CAD în realizarea modulelor electronice
    Circuite electronice fundamentale
    Metode numerice
    Circuite integrate digitale
    Semnale si sisteme
    Arhitectura microprocesoarelor
    Limba engleză
    Educaţie fizică
    Baze de date
      

Anul III - Promoţia 2018 - 2022

 

Semestrul I

 
    Analiza şi sinteza circuitelor
    Microunde
    Circuite integrate analogice
    Microcontrolere
    Modelarea convertoarelor electronice
    Proiectarea modulelor electronice
    Electronică de putere
    Compatibilitate electromagnetică
     
 

Semestrul II

 
    Bazele sistemelor de achiziţie de date
    Televiziune
    Prelucrarea digitală a semnalelor
    Sisteme de comunicaţii
    Electronică şi informatică industrială
    Proiect de software pt. electronică aplicată
    Instrumentaţie virtuală
     
 
 

Anul IV - Promoţia 2017 - 2021

 

Semestrul I

 
    Sisteme electronice programabile
    Robotica
    Electronică şi informatică medicală
    Electronică şi informatică auto
    Informatica aplicata II
    Proiectarea sistemelor automate
    Inteligenţa artificială
    Sisteme de senzori
     
 

Semestrul II

 
    Optoelectronică
    Sisteme reglaj automat
    Arhitecturi hardware reconfigurabile
    Automatizări în electronică şi telecomunicaţii
    Calitate şi fiabilitate
    Testarea automată a echipamentelor şi proceselor
    Tehnici şi tehnologii multimedia