Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Limbă, literatură şi cultură engleză în context european - Anul universitar 2016 - 2017

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fise discipline Limbă, literatură şi cultură engleză în context european 

Anul universitar 2016 - 2017

 


 

Anul I - Promoţia 2016 - 2018

 

Semestrul I

 
    Metodologia cercetarii in educatia lingvistica
    Analiza textului. Elemente de fonetica, lexicologie si semantica
    Identitate culturala si discurs literar
     
 

Semestrul II

 
    Tehnologia informatiei si a comunicarii
    Dimensiuni culturale in studiul limbii engleze
    Analiza textului literar
      

Anul II - Promoţia 2015 - 2017

 

Semestrul I

 
    Politica lingvistica europeana. Evaluare si certificari lingvistice cu CECR
    Teoria si practica traducerii
    Imaginar, plurilingv si SF
     
 

Semestrul II

 
    Analiza conversationala
    Transfer intercultural
    Comunicare in limbaje specializate
    Practica de specialitate. Pregatirea disertatiei