Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Limbă, literatură şi cultură engleză în context european - Anul universitar 2020 - 2021

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fise discipline Limbă, literatură şi cultură engleză în context european 

Anul universitar 2020 - 2021

 


 

Anul I - Promoţia 2020 - 2022

 

Semestrul I

 
    Metodologia cercetarii in educatia lingvistica
    Identitate culturală şi discurs literar
    Transfer intercultural
    Migraţia conceptelor culturale europene
     
 

Semestrul II

 
    Pragmatică interculturală
    Limba engleză în contextul globalizării
    Limbaj metaforic în discursul jurnalistic contemporan
    Stagiu de practică de cercetare 

Anul II - Promoţia 2019 - 2021

 

Semestrul I

 
    Analiză conversaţională
    Etică şi integritate academică
    Corpus Linguistics
    Negociere şi mediere lingvistică
     
     
     
 

Semestrul II

 
    Comunicare interculturală în afaceri
    Analiza textului literar
    Elaborarea lucrării de disertaţie
    Reflectări SF în imaginarul social