Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Limbă, literatură şi cultură engleză în context european - Anul universitar 2016 - 2017

Inapoi la lista cu fişe de discipline

 

Fise discipline Limbă, literatură şi cultură engleză în context european 

Anul universitar 2017 - 2018

 


 

Anul I - Promoţia 2017 - 2019

 

Semestrul I

 
    Metodologia cercetarii in educatia lingvistica
    Pragmatică interculturală
    Limba engleză în contextul globalizării
    Identitate culturală şi discurs literar în epoca globalizării
     
 

Semestrul II

 
    Migraţia conceptelor culturale europene. Identităţi centrale şi periferice
    Analiza textului literar
    Tehnologia informaţiei şi a comunicării
    Limbaj metaforic în discursul jurnalistic contemporan
      

Anul II - Promoţia 2016 - 2018

 

Semestrul I

 
    Analiză conversaţională
    Negociere şi mediere lingvistică
    Comunicare în limbaje specializate
    Epistemologia discursului literar
 

Semestrul II

 
    Politică lingvistică europeană. Evaluare şi certificări lingvistice cu CECR
    Reflectări SF în imaginarul social
    Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertaţie
    Paradigme estetice şi literare ale secolului XX