Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fişe de discipline
 
Limbă, literatură şi cultură engleză în context european - Anul universitar 2019 - 2020